Psykisk helse og livsmestring hos eldre

Vi eier Norges eneste spesialistsykehus innen alderspsykiatri. Derfor kjenner vi behovet for økt oppmerksomhet om eldres psykiske helse.

Våre satsingsområder

Noen av våre aktiviteter for eldre

Siste nytt