Våre ideelle virksomheter

Bergen sanitetsforening eier N.K.S. Olaviken alderspsykiatriske sykehus og N.K.S. Fayehagen avlastningstilbud for multifunksjonshemmede unge.

Siden 1896 har Sanitetskvinnene vært sosiale entreprenører innen ideelle virksomheter. I dag er Sanitetskvinnene en betydelig samfunnsaktør som eier og driver et stort mangfold av helse- og sosialinstitusjoner og tjenester, som til sammen omsetter for flere milliarder i året.