N.K.S Fayehagen

N.K.S. Fayehagen er en avlastningsbolig som eies av Bergen sanitetsforening. De holder til på Møhlenpris i Bergen i en stor, eldre murvilla som er omkranset av en tilrettelagt hage og med en stor terrasse med utsikt. Nygårdsparken ligger like bak boligen som ellers ligger sentralt til de fleste av byens kulturinstitusjoner.

Boligen har 7 plasser for multifunksjonshemmede ungdom og unge voksne fra hele Bergen fordelt på 19 brukere i alder fra 15 år. De har i tillegg mulighet for å ta imot 1 bruker på akuttopphold av kortere eller lengre varighet. Fayehagen har samarbeidsavtale med Bergen kommune og ligger organisert under enhet for avlastning, i etat for tjenester til utviklingshemmede.

 

På Fayehagen jobber det medarbeidere med både helse- og sosialfaglig kompetanse, blant annet vernepleiere, helsefagarbeidere, barne- og ungdomsarbeidere og studenter fra ulike studieløp. I tillegg har de en kokk ansatt.

Felles for brukergruppen er at de i varierende grad har en psykisk utviklingshemming. Brukergruppen er svært omsorgskrevende og trenger hjelp til alle dagens gjøremål. Arbeidet i avdelingen består i å tilrettelegge for, og gjennomføre, de daglige gjøremål med den enkelte, både når det gjelder pleie og omsorgsfunksjoner samt ulike aktiviteter. Det legges stor vekt på at avlastningsoppholdet skal være individuelt tilrettelagt og aktiviserende for den enkelte.