N.K.S Olaviken

Uteområde ved N.K.S Olaviken

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS (heretter NKS Olaviken) er et privat ideelt aksjeselskap som ble stiftet i 2004. Virksomheten består av landets eneste alderspsykiatriske sykehus og et spesialsyke­ hjem for pasienter med Huntington.

Sykehuset har statlig langtidsavtale med Helse Vest Rhf (heretter Helse Vest). Regionshelseforetaket har gitt NKS Olaviken i oppdrag å yte spesialisthelsetjenester som utredning, diagnostikk og behandling av pasienter med:

 

I tillegg til pasientbehandling har sykehuset tre andre oppdragsområder:

Spesialsykehjemmet ved NKS Olaviken har plass til 10 beboere med nevrodegenerative lidelser generelt og Huntington sykdom spesielt. I 2022 hadde virksomheten syv enkeltavtaler med ulike kommuner i Norge.
Spesialsykehjemmet har også status som ressurssenter for Huntington sykdom.

NKS Olaviken er engasjert i klinisk forskning og fagutvikling og legger vekt på kunnskapsbasert behandling og miljøterapi.

Spesialsykehjemmet samhandler med 18 kommuner i Vestland fylke­ kommune, men tar imot pasienter fra hele regionen og i noen tilfeller fra hele landet. Det er et tett samarbeid med Divisjon for psykisk helse­ vern i Helse Bergen.

 

De ansatte ved N.K.S Olaviken