Velkommen til oss!

Vi i Bergen sanitetsforening er en engasjert gjeng med ansatte, frivillige og tillitsvalgte som arbeider til det beste for folkehelsen og spesielt kvinnehelsen.

 

Kvinnehelse har vokst frem som det største satsningsområdet de siste årene, og i 2021 etablerte vi et Kvinnehelsehus i Bergen sentrum. Kvinnehelsehuset er et levende og pulserende møtested med mange aktiviteter til det beste for kvinner. Husets hovedformål er å styrke kvinners nettverk, helse og livssituasjon gjennom helsefremmende og lavterskel frivillig aktiviteter. De andre to satsningsområdene til foreningen henger sammen med de to virksomhetene vi eier, nemlig psykisk helse og livsmestring hos unge og psykisk helse og livsmestring hos eldre.

 

Vi arbeider også med sosialt entreprenørskap på ulike nivå og har dyktige entreprenører av ulik art tilknyttet driften vår. Vi er levende opptatt av forskning på kvinnehelse, og finansierer tre ulike forskningsløp på hjertesykdom hos kvinner og eggstokkreft. Les gjerne mer om oss under aktiviteter.

 

Vi eier og driver en rekke store og små prosjekt av ulike størrelse, og er alltid åpne for nye samarbeid.

 

Historien vår

Bergen sanitetsforening ble stiftet i 1898, og er et lokallag tilknyttet Norske Kvinners Sanitetsforening, som er Norges største kvinneorganisasjon med 43.000 medlemmer. Bergen sanitetsforening fyller hele 125 år i 2023 og vi er stolte av vår lange historie.

 

Gjennom 125 års arbeid i Bergensområdet har vi arbeidet med folkehelse på ulike nivå. Sanitetskvinnene har blant annet lagt grunnlag for dagens velferdsnorge, herunder etablering av første sykepleierutdanning, kreftfond, helsestasjoner for mor og barn, revmatismesykehus og mye mer.

 

I Bergen har vi etablert flere helsevirksomheter, og vi eier og driver i dag N.K.S. Olaviken alderspsykiatriske sykehus med sykehjemsavdeling for Huntington-pasienter samt N.K.S. Fayehagen avlastningsbolig for multifunksjonshemmede barn og unge.

 

 

 

 

 

Teamet vårt

Styret

Følg oss på
sosiale medier

Facebook
Instagram
Linkedin

Ønsker du å gi en gave til vårt arbeid, kan du Vippse til #44676 BSF.