Våre satsningsområder

Kvinnehelse

Bergen sanitetsforening vil tette kunnskapshull om kvinnehelse. Vi belyser den omfattende kunnskapsmangelen i samfunnet og setter sykdommer som rammer kvinner på agendaen. Kvinnehelse er i stor grad forsømt, noe som kommer tydelig frem i NOU- 5 2023 – Den store forskjellen.

Vårt engasjement er omfattende og etableringen av Norges første Kvinnehelsehus i 2021 er siste storsatsing, i tillegg til finansiering av forskning på kvinnehelse.

Kvinnehelse er folkehelse!

 

Psykisk helse og livsmestring hos eldre

Vi eier Norges eneste spesialistsykehus innen alderspsykiatri, NKS Olaviken. Derfor kjenner vi behovet for økt oppmerksomhet om eldres psykiske helse. Politisk er dette et svært aktuelt tema med en aldrende befolkning. Vi ønsker å vise vei sammen med modige og kompetente sosialentreprenører når det kommer til å sikre en verdig og god alderdom.

Vi jobber sammen med andre for å gi personer med demens gode kulturtilbud, som leseopplevelser, korsang og kunstopplevelser. På Kvinnehelsehuset tilbyr vi også stolyoga, som er en skånsom og trygg form for yoga, hvor en sitter på en stol gjennom økten.

 

Psykisk helse og livsmestring hos unge

Psykisk helse og livsmestring hos våre unge er det tredje av våre tre satsingsområder. Temaet er svært aktuelt i samfunnet, også på politisk nivå. Vi ønsker å få de unge i tale og har gjennom prosjektet NKS Ung RO/URO fått bekreftet at både foreldre/foresatte og ansatte i skolene har behov for en egnet «verktøykasse» og fora der psykisk helse tas opp og belyses. I tillegg tilbyr vi Sisterhood, en møteplass for unge jenter. Vi eier også NKS Fayehagen, som er en avlastningsbolig for unge med nedsatt funksjonsevne.