Ro/Uro med Marthe Valle

Ro/Uro Ung er et livsmestringsprosjekt som har foregått over de fem siste årene, i regi av sykepleier og artist Marthe Valle og er i samarbeid med Bergen sanitetsforening.

Marthe har bygget prosjektet på sin egen erfaring som psykiatrisk sykepleier, og kombinerer dette med nydelig musikk. Med sitt unike nærvær og formidlingsevne gir Marthe ungdom og voksne viktige redskaper til å takle livet, både på godt og vondt.

Gjennom de siste 5 årene har Marthe reist rundt i Vestland fylke og holdt foredraget for over 7000 elever, lærere og foresatte.

Om prosjektet

RO/URO handler om å arbeide med å normalisere det som er vanskelig i livet, både for foreldre, lærere og elever. Prosjektet ble lagt opp med fokus på grunnleggende kunnskap om følelser og psykisk helse, hvorfor det er viktig å ta like godt vare på den som resten av kroppen, og mest mulig konkrete verktøy for god forebygging.

 

Deltakere fikk gjennom prosjektet god innsikt i de mest vanlige diagnosene i psykiatri, og kunnskap om følelser og mekanismer som øker forståelsen for når man har behov for hjelp.

 

Bakgrunn for prosjektet

 

Bergen sanitetsforening etablerte pilotprosjektet i samarbeid med sykepleier/musiker Marthe Valle og Kleppestø ungdomsskole i 2018/2019 med psykiater Anne Kristine Bergem Oslo Met som mentor for å sikre faglighet i prosjektet. Målet var å gi de unge en verktøykasse til å forstå og snakke om følelser og å styrke lærere og foreldre i kommunikasjon med de unge når det gjelder følelser, livsmestring og psykisk helse. Livsmestring er fra 2020 tatt inn i overordnet del i fagfornyelsen i den norske skolen og nevnt som tverrfaglig tema livsmestring og folkehelse.

 

Rapporten Ung Data 2019 viser en negativ utvikling når det gjelder de unges psykiske helse i Norge. I prosjektet er det lagt vekt på å nyansere hva som er psykiske lidelser og hva som er naturlig å forvente av motgang i livet. Dette anses som en spesielt viktig del i en tid der offentlighetens fremstilling av psykisk helse kan bli noe unyansert, og det vanskelige i livet kan sykeliggjøres. Å bruke musikk og tekster åpner opp for samtaler og refleksjon både hos de unge, foreldre og lærere. I tillegg deles erfaringer fra arbeid i psykiatrien og i formidlers eget liv.