Korsang, kunstverksted og leseopplevelser

På vei opp trappene til festsalen på KODE hører man «Mellom bakkar og berg» i harmonisk klang. Det er KODE-koret som øver. Koret består av personer med og uten demens, kvinner og menn, unge og gamle.

 

Koret er et samarbeid mellom Bergen sanitetsforening, KODE, Bergen kommune og NKS Olaviken, og er et av flere kulturtilbud til familier med demens som er utviklet i prosjektet «Kulturhuset». Pådriverne bak «Kulturhuset» er sanitetskvinnene Hanne Jones (prosjektleder) og Eli Lea (faglig leder).

 

Hvem er egentlig Hanne Jones og Eli Lea?

 

Duoen har jobbet sammen av og på i 20 år med ulike prosjekter i skjæringen mellom kultur og helse. «Det som gjør at vi er på vårt tyvende år, er kanskje at vi utfyller hverandre, både egenskaper, men også bakgrunn og utdannelse. Vi er ulike, men like», forteller Jones. Eli har nettopp tatt en doktorgrad om personer med demens sine møter med kunst og lært mye om hvordan man kan legge til rette for gode kunstopplevelser.

 

Oppstarten av Kulturhuset.

 

Arbeidet med å utvikle kunst- og kulturaktiviteter for personer med demens startet i mars 2020. Da inngikk Hanne og Eli et samarbeid med Bergen sanitetsforening om å etablere et kulturbasert dagtilbud som et alternativ til de tradisjonelle aktivitetssentrene. Ideen er basert på forskningen til Eli, og erfaringer duoen har fra liknende prosjekter.

Line Holsen (t.v.), Hanne Jones og Eli Lea under en pause under korøving på Permanten.

 

Under kor-øvelsen denne tirsdagen dukket Karoline Krüger opp for å være med å synge. Hun ga sine beste tips til hvordan en skal opptre på scenen, og var svært imponert over koret. Koret sang blant annet «Mellom bakkar og berg», «Eg ve te Bergen» og «Se ilden lyse» under øvelsen. Koret hadde konsert i Troldsalen på Troldhaugen 16.mai.

Eli forteller om formålet med prosjektet. «Vi må tenke nytt om hvordan vi utvikler og organiserer tjenester til personer med demens fremover. Det vil vi i Bergen sanitetsforening være med på. I prosjektet «Kulturhuset» arbeider vi med å utvikle et rammeverk for et dagtilbud hvor vi kobler kunst, frivillig innsats og helse på nye måter. Personer med demens er like forskjellige som alle andre. De har like store behov for å kunne velge mellom ulike dagtilbud. Gårdstilbudet Inn på tunet har de siste årene vært et kjærkomment tilskudd til de tradisjonelle aktivitetssentrene. Vi arbeider for å etablere et liknende kulturbasert alternativ.»

Hanne forteller videre at det handler om å fokusere på kunsten, ikke sykdommen. Deltakerne er ikke der som pasienter, men som korister, museumsbesøkende og historiefortellere. «De får et lite friminutt fra sykdommen».

 

“Alle tilbudene er åpne for personer i tidlig fase med demens som bor hjemme. De kan komme alene og ta med seg en pårørende eller en venn om de ønsker dette. Man trenger ikke diagnose eller vedtak for å komme til oss. Det er frivillige med på alle aktivitetene. Per nå har vi rundt 20 frivillige som er med de forskjellige stedene”. Det er derfor en god blanding av ulike mennesker på alle aktivitetene.

Det er plass til flere deltakere. Ønsker du å delta på aktivitetene til «Kulturhuset»? Meld din interesse til Hanne på hanne.jones@bergennks.no