Terapeutisk opplevelsesteknologi for eldre med psykiske plager eller kognitiv svikt

Terapeutisk opplevelsesteknologi for eldre med psykiske plager eller kognitiv svikt

Alight er en nettbrettapplikasjon som kan være et nyttig teknologisk hjelpemiddel for eldre med psykiske helseproblemer og personer med kognitiv svikt eller nevrologiske tilstander. Fagpersoner fra NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus har samarbeidet med Alight AS for å utvikle en nettbrettapplikasjon, et musikkterapeutisk musikkopplevelses verktøy for musikk og helse.

Kjære medlem

Kjære medlem

Vi håper at du og dine har det bra.  Verden er satt på hode for oss alle, men vi berøres i ulik grad. Mange sliter med sykdommer og plager som ikke er koronarelaterte.  Vi har også dere i tankene. Det samme gjelder du som er permittert, eller må stenge ned virksomheten p.g.a. myndighetskrav eller bortfall av marked.

Hvordan har kvinner med eggstokkreft det – egentlig?

Hvordan har kvinner med eggstokkreft det – egentlig?

Bergen sanitetsforening møter stipendiat Karen Rosnes Gissum og professor Line Bjørge i forkant av Elise Dethloff konferansen (som nå dessverre er utsatt på ubestemt tid) hvor de vil fortelle mer om forskningen sin på eggstokkreft. Bergen sanitetsforening har sponset Karens doktorgradsforløp med 2.5 millioner i forskningsmidler.

Sammen står vi - for kvinnehelse i en vanskelig tid

Sammen står vi - for kvinnehelse i en vanskelig tid

For alle første gang deltok Bergen Sanitetsforening i paroletoget 8.mars, med oppfordringen; «Kvinnehelse – vi krever handling nå». 

Mamma Mia - et unikt og gratis nettprogram til alle gravide og nybakte mødre

Mamma Mia - et unikt og gratis nettprogram til alle gravide og nybakte mødre

Mamma Mia er et kunnskapsbasert program laget for å fremme trivsel og helse i tiden før og etter fødselen.