En aktiv høst i Bergen sanitetsforening

Nok et halvår med aktiviteter på og utenfor Kvinnehelsehuset, nærmer seg slutten.

Foto: @georgemccannphotography

Uten våre trofaste frivillige hadde det ikke vært mulig med et så omfattende program. Tusen hjertelig takk til hver og en. Også takk til dere som har deltatt på våre arrangementer høsten 2023, fremsnakket oss og delt kommende aktiviteter på sosiale medier. Synlighet er viktig for at vi skal nå våre målgrupper.  

 

Aktivitet på Kvinnehelsehuset

Kvinnehelsedagene gikk av stabelen tidlig i høst og bestod av fem like arrangementer, fordelt utover en uke. Jordmødre fra Amathea informerte blant annet om livmorhalsprogrammet og seksuell og reproduktiv helse. Alle besøkende fikk tilbud om å ta celleprøve på «huset», noe mange benyttet seg av. 

Åpen kvinnekafé kombinert med Helsemøter og Språkvenn har vært en fast aktivitet denne høsten.  Vi har også hatt en gruppe av afghanske kvinner som etter eget ønske valgte aktiviteter, som tur til Fløyen, pizzalunsj med barna, trening etc.  Videre har vi over flere uker hatt «Motherhood», et veilednings- og refleksjonsprogram for innvandrerkvinner som oppdrar barn i Norge, og «Sisterhood», som er et forebyggende tiltak spesielt rettet mot jenter i alderen 12-22 år. Målet er å gi unge jenter et pusterom, tilhørighet, gode venner og mulighet til å snakke om vanskelige og viktige temaer – både sammen med andre jenter og med trygge voksne gruppeledere. 

I tillegg har vi jevnlig gjennomført barseltreff, noen med spesifikke tema som babymassasje og tilstedeværelse av jordmor. Før jul arrangerte vi en julespesial, hvor det ble servert lussekatter og varm sjokolade. På sistnevnte holdt Line Severinsen en presentasjon av sine fantastiske tegninger, fra boken Full Pupp, hvor hun har illustrert søvnmangel, gulping og verdens beste følelse som nybakt mor. Stolyoga og Yoga for alle har også vært faste innslag gjennom høsten. Begge har vist seg svært populære. 

Hver første tirsdag i måneden har vi hatt kveldsarrangementet Kvinner i Fokus. Temaene i høst har vært: bokbad med Anita Østerbø om hennes siste bok «Tatt av sviket», samt psykisk helse, og temaet abort, med forfatter June Holm.   

Foto: @georgemccannphotography

I tillegg har vi hatt to samlinger for frivillige og to for Flerkulturelt Kvinnepolitisk Møtested (FKM). FKM med lørdagskafe arrangeres i samarbeid med Bergen Kvinnesaksforening og Vestland Innvandrerråd. Møtestedet er en trygg arena for åpne og spennende samtaler mellom kvinner med ulike etnisk og kulturell bakgrunn.   

Vi har også hatt enkelt-arrangementer som; åpen familiedag i regi av Fana Musikk og Drama, en samling for afghanske kvinner, et arrangement med tema: omvendt debatt og en samling i forbindelse med BIFF 2023 (Bergen Internasjonale Filmfestival) hvor temaet var: Er kvinner og skeive en trussel mot demokratiet?  

Vi gleder oss over at Kvinnehelsehuset er et blitt et populært og samlende møtested for kvinner i alle aldre og av ulik etnisitet!

Arrangementer utenfor Kvinnehelsehuset

Vi har også vært del av en rekke arrangementer utenfor Kvinnehelsehuset.

Ung

I høst ble prosjektet Ro/Uro et livsmestringsprosjekt utviklet av Marthe Valle og Bergen Sanitetsforening avsluttet. Prosjektet har vært svært omfattende og vi takker Marthe Valle for innsatsen. Vi arbeider nå med hvordan vi skal ta prosjektet videre i forhold til foreldrene til de unge som har deltatt i Ro/Uro.  

Eldre

For hjemmeboende personer med demens og deres pårørende har vi gjennom høsten hatt ukentlige arrangementer i regi av «Kulturhuset». «Kulturhuset» er en viktig del av utviklingen i arbeidet med å tilby kulturaktiviteter til hjemmeboende med demens.   «Kulturhuset» har i høst hatt tilbud tre dager i uken; kunstverksted på mandager på KODE, kor om tirsdagen og leseopplevelser på Bergen Offentlige Bibliotek på fredager. Målet er å fokusere på kunsten, ikke sykdommen. Samarbeidspartnere er Kompetansesenter for demens, KODE kunstmuseum, VID vitenskapelige høgskole og Enhet for aktivitet og mestring i Bergen kommune.  

Konferanser

I oktober hadde vi en storstilt markering av FNs internasjonale Eldredag i Fana Kulturhus i samarbeid med Bergen. Årets tema var på «tvers av generasjoner». Vi samarbeidet også med LO Vestland sitt familie- og likestillingspolitiske utvalg om konferansen avskaffelse av vold mot kvinner 

 

Les mer i siste nytt!