Kampen mot tabuene – intervju med June Holm

June Holm har brukt egne erfaringer til å være et talerør for flere, i kampen mot tabuer og skam. Hun har nå debutert som forfatter, og i høst utga hun boken «Avbrutt – Fortellinger om abort», sammen med Vilde Bratland Hansen. Hvorfor er abort fortsatt et tabubelagt tema, i vårt land med rett til selvbestemt abort?

Først av alt ønsker vi å gratulere deg med Jenteprisen, som du mottok på FNs Internasjonale Jentedag forrige uke! Prisen er så velfortjent! Hva betyr prisen for deg June? 

– Å vinne Jenteprisen er den største anerkjennelsen på at mitt engasjement og arbeid utgjør en forskjell for enkeltpersoner og samfunnet. Det er ingen tvil om at det koster å belyse tabubelagte og underkommuniserte temaer, men Jenteprisen vil fra nå av gi meg større styrke og mer mot i alt det sårbare. Det kan bety alt for det videre arbeidet, sier Holm.

Fra utdeling av Plans Jentepris 11. oktober, foto: vitrordeg.no

For mange ble du kjent og en del av den offentlige debatten, da du grunnla Vi tror deg-stiftelsen i 2017. Kan du si litt om tilblivelsen og stiftelsen sitt arbeid? 

Jeg ble utsatt for både sovevoldtekt og overfallsvoldtekt i 2009, og i årene som fulgte gikk jeg gjennom fire rettssaker. Høyesterett økte normalerstatningen for grov uaktsom voldtekt fra 60- til 90.000 kroner, basert for sovevoldtekten jeg ble utsatt for. Selv om det ble en historisk endring, hadde jeg alltid et ønske om å gjøre en større forskjell for personer som ble fornærmede i lignende saker.

Det er dessverre bare 4 % av alle voldtektsanmeldelser som ender med domfellelse. I tillegg henlegges rundt 80 % av voldtektssakene som anmeldes. Det er også svært høye mørketall. Det føles som et stort svik. Alle som er utsatt for voldtekt og seksuelle overgrep fortjener å bli trodd, sett og hørt. I 2016 var det demonstrasjoner landet rundt for kvinners rettssikkerhet som følge av Hemsedal-saken, og det var i etterkant av dette at Vi tror deg-stiftelsen ble grunnlagt.

Du har nå beveget deg fra vold og seksuelle overgrep til temaet abort. Begge deler blir ansett som tabubelagte områder. Hva er motivasjonen din – hva driver deg? 

Det er noe som er fundamentalt galt når kvinner skammer seg for noe de ikke bør skamme seg over. Tenk at så mange bærer med seg skam og skyldfølelse for alvorlige og straffbare handlinger som andre har begått mot dem. Med åpenhet kan mine erfaringer bidra til å redusere andres vonde følelser. Det er åpenbart at det har vært store kunnskapshull både når det gjelder overgrep og abort, det forsterker også skamfølelsen. Det trigger og motiverer noe i meg. Jeg får lyst til å fylle kunnskapshullene, og gjennom det gjøre en forskjell. Jeg savnet en bok som tok for seg kvinners erfaringer med abort da jeg gikk gjennom min egen abort, på samme måte som at jeg savnet Vi tror deg-stiftelsen da jeg gikk gjennom voldtektene.

Ideen til boken Avbrutt var din, hvor kom den fra? 

Jeg har beklageligvis tenkt at jeg ikke ville ha klart å avbryte et svangerskap hvis jeg ble uplanlagt gravid. Men den vårdagen i 2019, da jeg sto på badet med en positiv graviditetstest i hånden, var min første tanke at det måtte bli abort. Jeg forstod da at ingen kan tenke og tro hva de vil gjøre, før de faktisk står i situasjonen selv. Og det kan forandre seg utfra hvilken livssituasjon man står i.

Jeg levde under fattigdomsgrensen, gikk i behandling for posttraumatisk stresslidelse og han jeg var blitt gravid med hadde jeg kjent knappe to måneder. Der og da var abort det eneste riktige, men jeg var ikke forberedt på alle følelsene og ambivalensen jeg kjente på. Jeg lå hjemme og aborterte, og fant ikke boken som samlet kvinners erfaringer med abort. Det var da jeg fikk bokideen, og boktittelen «Avbrutt» kom umiddelbart til meg.

Du debuterer som forfatter. Du fikk ideen i 2019, dere begynte arbeidet i 2020 og boken ble lansert i høst – du har gått «svanger» lenge med bokprosjektet. Hvordan har prosessen vært? 

Det har vært en spennende prosess med mye utvikling. Jeg har nok ikke klart å nyte «bokreisen», siden det har skjedd så mye annet i disse årene også. Det har vært mange våkenetter, hardt arbeid og mye stress. Jeg har tatt alle masteremnene på journalistikk-studiet, hatt fast jobb og prosjekter med Vi tror deg-stiftelsen underveis. I tillegg ble jeg planlagt og ønsket gravid. Sønnen min fylte to år samme uke som boken ble lansert. Mange blir litt overrasket når jeg forteller at det frister til gjentagelse. Det kommer flere bøker fra meg.

Boken ble utgitt i september, hvordan har responsen og tilbakemeldingene vært etter lanseringen? 

Jeg vil si at det har vært utelukkende positivt med terningkast fem og svært mange rørende tilbakemeldinger fra kvinner og fagpersoner. Boken er innkjøpt av Kulturrådet, som vil si at den er på vei inn i alle landets bibliotek. Andre opplag er også på vei fra trykkeriet og inn i butikkhyllene nå.

Kan du si noe om hvordan du opplever balansen mellom hva det koster deg og hva det gir deg, å engasjere deg og bruke seg selv i eget arbeid? 

Jeg er så glad for at dere belyser dette, for det trengs. Jeg tror mange glemmer hva det koster og krever. Selv har jeg tatt imot mye hjelp fra psykologer og andre fagpersoner for å finne en balanse. Det er lett å brenne lyset i begge ender om man ikke tar godt nok vare på seg selv i et krevende arbeid, som man har et brennende engasjement for. Nå føler jeg heldigvis at mine historier er bearbeidet, og at jeg dermed har overskuddet som trengs for å gjøre en større forskjell. Jeg pleier å si, at ingen må ha som mål å dele historien sin offentlig, sånn som jeg har gjort. Men ha et mål om å dele historien med noen, for det er ikke sunt å bære på vonde følelser og opplevelser i ensomhet.

 

Vi heier virkelig på ditt og andres prosjekt som fremmer åpenhet, og gjennom erfaringer og kunnskap kunne bryte ned stereotyper, myter og skam. Vi gleder oss sånn til du skal gjeste oss på Kvinnehelsehuset! 

Takk June for at du i en hektisk periode tok deg tid til å svare på våre spørsmål!  

I boken refereres det til stiftelsen Amathea, som er en av instansene dere har innhentet fagkunnskap fra i arbeidet med boken. Amathea gir et verdifullt tilbud til de som står i valget; om de skal fortsette eller avbryte svangerskap. Det er et lavterskel, gratis veiledningstilbud. Det mange ikke vet, er at Amathea også tilbyr samtaler til de som opplever spontanaborter.

Amathea, som er våre «samboere» på Kvinnehelsehuset, vil være medarrangør på Kvinner i fokus i november, som setter abort i fokus.