Avskaffelse av vold mot kvinner – konferansen 2023

Her kan du se noen blinkskudd fra Avskaffelse av vold mot kvinner – Et interseksjonelt blikk, som vi var med å arrangere 23.november.

Vet du hva femisid er? Har du hørt begrepet medisinsk vold? Hvordan tror du menneskehandel kan se ut i Norge i 2023 Eller hvordan krenkelser i offentlig regi kan oppleves? Det å være utsatt fordi du er du, utsatt pga. ditt kjønn, seksuell legning eller kjønnsuttrykk var temaet i ene sofasamtalen.

I den andre sofasamtalen var temaet rasisme. Vår konferansier Tinashe Williamson beskrev rasisme med den sterke metaforen – “Det er ikke den ene vanndråpen, men når det blir tusenvis av vanndråper blir du gjennomvåt og kan få lungebetennelse. Lungebetennelse på sjelen” Når må en ta samtalen med barna våre om rasisme? Hvor viktig det er å ha et språk, for å kunne forstå hva en opplever og sette ord på det, og ikke kun internalisere rasistiske utsagn og handlinger. Ansvaret vi alle har for å ta samtalene om rasisme og fokus på å være en alliert og anti-rasist.

 

Vi ønsker å takke organisasjonene og personene som bidro i programmet, med sin kunnskap, klokhet og mot, og gjorde at dette ble både en lærerik, flott og viktig konferanse. Vi oppsummerte at samtalene må fortsette, alle temaene vi belyste på konferansen må tas opp, igjen og igjen, og vi må våge å snakke høyt og ta disse samtalene!

Hva er egentlig vold?

Avskaffelse av vold mot kvinner»-konferansen har igjennom årenes løp hatt som prosjekt å vise voldens mange ansikter; å utvide forståelsen av hva som ligget i begrepet vold. Det er selvsagt fysisk voldsutøvelse, men det rommer så mye mer og ulike typer vold. Årets konferanse, belyste hvordan det å være kvinne, per se gjør oss mer voldsutsatte.

Julie Louise Falck Husum, fra FOKUS, hadde en flott innledning og forklarte begrepet femisid: Drap på kvinner fordi de er kvinner. Julie satte det både i en global kontekst og trakk det hjem til forhold her i Norge

Det interseksjonelle blikket

Med det interseksjonelle blikket, fikk vi lære om hvordan diskrimineringsgrunnlag, gjør en ekstra utsatt. Dersom du f.eks. har en funksjonsnedsettelse. Her ønsker vi varmt å anbefale Ingrid Thunem sin innledning, som beskriver ekstra utfordringer når det er kombinasjonen funksjonsvariasjon og vold.

Den ekstra avhengighetsdynamikken, som kan utvikle seg når en er avhengig av hjelp. Begrepet medisinsk vold var nytt for mange: det at voldsutøver eks. ødelegger hjelpemidler, holder tilbake medisiner, nekter en å bruke rullestol, men at en må krype for å komme seg rundt i eget hjem. Dette er vold som kommer i tillegg til andre typer vold, og som kan gjøre det ekstra krevende å bryte ut av den voldelige relasjonen og avhengighetsforholdet.

 

Solidaritet med kvinnene i Gaza

Avslutningsvis på konferansen hadde vi en stille markering, for å vise solidaritet med kvinnene i Gaza. Vi vet at kvinner og barn, blir rammet når sivile blir skadet og drept. Vi ønsket å vise medfølelse med alle som blir berørt og krevde at bombingen stanser. Alle innlederne fikk som innledergave solidaritetsbevis, fra Norsk Folkehjelp, til humanitært arbeid i Gaza og på Vestbredden.

Takk til alle som kom på konferansen fysisk og til dere som fulgte streamingen. Takk for at vi i fellesskap skapte et trygt rom, der det var mulig å dele og snakke om tøffe og viktige tema.

 

Fikk du ikke med deg konferansen? Se den digitalt her.

Se bildegalleri fra konferansen her.