Monika forteller: Kvinnehelsehuset som møtested for læring og utvikling

Psykisk helse og livsmestring er ett av våre viktige satsningsområder, og i dag markerer vi Verdensdagen for psykisk helse med temaet #lagplass. På Kvinnehelsehuset er vi opptatt av at det skal være plass for alle.

Kvinnehelsehuset er et levende møtested med mange aktiviteter. Husets hovedformål er å styrke kvinners nettverk, helse og livssituasjon gjennom helsefremmende og lavterskel frivilligaktiviteter. Monika Subedi har vært aktiv frivillig og besøkende hos oss på Kvinnehelsehuset siden 2022. Hun har delt sin opplevelse av å kunne bruke huset som et møtested:

“Jeg heter Monika Subedi og jeg kommer fra Nepal. I september 2021 flyttet jeg til Norge for å fortsette med min mastergrad i «Geographies of Sustainable Development». Jeg fikk høre om Kvinnehelsehuset gjennom Rachana Aryal, og ble ønsket hjertelig velkommen inn i miljøet på huset. Det viste seg å være et flott sted både for min personlige læring og utvikling.

I 2022 begynte jeg som aktiv frivillig på Jentekveld-gruppen, som var åpent for jenter fra ulike skoler. Jeg var jeg med på seks ulike jentekvelder. Vi arrangerte diverse aktiviteter blant annet kunst og håndverk, henna og baking. Vi hadde også en spill og en spa-kveld. Tiden jeg tilbrakte som frivillig sammen med jentene var meningsfull for meg, og det ga meg en følelse av nostalgi fra da jeg selv var på skolen som liten.

Jeg har også deltatt på «Trygg sammen»-kurs, som var opplæringskurs om sikkerhet under brann, trafikkulykker, og alvorlige eller akutte sykdommer. Kurset lærte meg viktigheten av beredskap for hver enkelt, og for dette takker jeg Kvinnehelsehuset, som organiserte et så viktig initiativ.

Nylig var jeg også på Kvinnehelsedagene, hvor man får lære om viktigheten av å ta livmorhalsprøver og mye annet om kvinnehelse. Det er et viktig tilbud for kvinner – og var veldig lærerikt.

For øyeblikket deltar jeg også aktivt på Kvinnekafé, som er hver torsdag på huset. Her får jeg engasjert meg i diskusjoner om forskjellige spennende temaer, samtidig som jeg får øvd meg på norsk og forbedrer min forståelse for språket.

For meg er Kvinnehelsehuset et viktig og godt møtested for læring og utvikling»

– Monika Subedi

Vi håper at enda flere kan ha like stor nytte av huset som Monika😃☘️

 

English version

With respect, I am Monika Subedi, from Nepal. In September of 2021, I embarked on a journey to Norway to pursue my Master’s Degree in Geographies of Sustainable Development. It was through the introduction of Rachana Aryal that I was warmly welcomed into the Kvinnehelsehuset community. This platform has proven to be invaluable in my quest for learning and personal growth.

In the year 2022, I eagerly participated as an active volunteer in the “Jentekvelder” group. This experience was entirely novel to me, comprising of six open houses featuring diverse activities like art and craft, henna evenings, baking sessions, game nights, and even spa evenings. The moments spent with girls from various schools were truly extraordinary, evoking a sense of nostalgia for my own school days.

I also took part in the “Trygg sammen” open course, which offered essential training on safety during potential risks such as fire, traffic incidents, and severe and acute illnesses. This course underscored the importance of preparedness for every individual, and for this, I extend my sincere gratitude to Kvinnehelsehuset for organizing such a crucial initiative.

More recently, Kvinnehelsehuset hosted an event centered around family planning methods and the significance of cervical health check-ups, as part of the Women’s Health Days. This course was rich with knowledge and holds great importance in ensuring a content and healthy life.

Currently, I am actively participating in the “Kvinnekafé” at Kvinnehelsehuset. Here, I engage in discussions on various topics including balanced diet and healthy lifestyle, all while improving my grasp of the Norwegian language.

For me, Kvinnehelsehuset serves as an exceptional platform for continuous learning and personal development.

Warm regards, Monika Subedi