Vold mot kvinner – Hvordan kan jeg være en støtte for voldsutsatte?

Et nytt partnerdrap ble begått i Bergen, to dager før vi løftet vold mot kvinner som tema. Vi må våge å tro at vold forekommer, vi må gjøre mer for å bekjempe vold og for å beskytte de voldsutsatte! 

På Kvinnehelsehuset har vi møterekken Kvinner i fokus, som er et kveldsarrangement hver første tirsdag i måneden. Tirsdag 6. februar løftet vi frem temaet vold mot kvinner. Dette i tråd med støttemarkeringen vi var med å arrangere for voldsutsatte og etterlatte 14. januar.

Et nytt partnerdrap rystet Bergen 4. februar, og utgjorde et mørkt bakteppe, og illustrerte hvor viktig dette temaet er å belyse og ta på alvor. Mange spør «Hvorfor går hun ikke bare?», om kvinner som lever i voldelige relasjoner. Partnerdrapene som begås viser med all tydelighet at det å gå fra voldsutøver og bryte ut, kan være livsfarlig. Av alle drap i Norge er en fjerdedel partnerdrap. Drapsforsker Vibeke Ottesen peker på at drapene skjer under eller etter samlivsbrudd.  

 

Som Vivian innledet møtet med, vet vi at alle kjønn både utøver vold og blir utsatt for vold. Det vi vet er at kvinner er i flertall når det gjelder å bli utsatt for gjentagende vold og den mest alvorlige/grove volden i nære relasjoner. Når det gjelder drap på nåværende eller tidligere partner, er kvinner helt klart overrepresentert som offer.  

Råd og erfaringer om vold i nære relasjoner

De som innehar spisskompetanse på vold i nære relasjoner, er de som har levd i denne type skadelig relasjon, som har kjent det på kroppen. De har erfaringer med hvordan det er å leve i frykt i forholdet, og hvordan det er å leve i frykt i lang tid etter en har brutt ut av relasjonen. Vi var veldig glad og takknemlig for å ha med oss Kine Pedersen Aamodt, som har vært åpen om sin historie om å leve i voldelig relasjon og være redd for livet sitt.

Kine har brukt de vonde erfaringene til å starte DU EIER MEG IKKE  – Sammen mot vold og overgrep i nær relasjon. Kine savnet informasjon da hun levde i den voldelige relasjonen, og i dag kan hun gjennom frivillighetstjenesten tilby informasjon og støtte til overlevere av vold og overgrep i nære relasjoner.  

Vi hadde en god samtale med Kine, Hilde Cecilie Matre som er bistandsadvokat hos RettAdvokat og Lene Eilertsen som er barnefaglig ansvarlig på Krisesenteret.

Visste du at som voldsutsatt, har du, uavhengig av din inntekt, rett på 3 timer gratis bistand fra bistandsadvokat? Dette er en mulighet til å drøfte saken din, og få juridiske vurderinger og råd og det kan være før en har tatt stilling til om en ønsker å anmelde voldsutøver.

Er du klar over at vi alle har avvergingsplikt? Dersom en er kjent med pågående alvorlige straffbare forhold, som vold i nære relasjoner, seksuelle overgrep, både mot barn og voksne, skal en melde ifra til politiet for å avverge.  Avvergingsplikten gjelder også når en får kjennskap til at slike straffbare forhold kan finne sted, uten å vite at det pågår. En kan varsle til andre enn politiet, som f.eks. barnevernstjenesten dersom det er barn som er i fare. Det er straffbart å unnlate å varsle. 

Det er viktig parallelt å ta hensyn til den voldsutsatte sin sikkerhet. Dersom den voldsutsatte skal bryte ut, er det helt avgjørende å ha en plan som ivaretar sikkerheten.  

 

Hva kan vi gjøre som medmennesker?

Vi ønsket å løfte hvordan vi som medmennesker kan være en støtte for voldutsatte, både når en lever i en voldelig relasjon, og hvis en har brutt ut av relasjonen. Panelet var unisont enig om at det er viktig å våge å spørre, og være forberedt på at den voldsutsatte vil avvise at hen opplever å bli utsatt for vold, gjerne flere ganger – men våg å spør igjen. Gjerne forsøk å spør på ulike måter. Spør hva en føler, om en føler seg liten, usikker, redd, isolert osv. Emosjoner trenger ikke bevis. Det er viktig å våge å spørre, og det er samtidig viktig å tørre å høre! Vis at du tåler å ta imot og romme den andres opplevelser. Vis at du er der. 

 

Det ble et sterkt og fint møte, om et veldig alvorlig tema. Vi avsluttet møtet med å tenne lys og i fellesskap holde et minutts stillhet, for kvinnen i Rådalen og alle de andre som har blitt drept som konsekvens av volden de har blitt utsatt for. Takk til alle som kom! 

Vi i Bergen sanitetsforening ønsker å arbeide videre med temaet vold, og ønsker å kunne gi et tilbud til voldsutsatte. Vi håper flere av våre medlemmer og følgere deler vårt engasjement.   

Vi ønsker å invitere deg til vårt arrangement med Inga Marte Torkildsen, 21.mars, på Kvinnehelsehuset. Inga Marte er engasjert i temaet overgrep og omsorgssvikt mot barn, og har skrevet boken «DET VI SÅ, VAR ET SVIK MOT BARNA – En ny retning for velferdsstaten». Dette kveldsarrangementet er i samarbeid med den nyopprettede organisasjonen AldriAlene, som er frivillig organisasjon som er opprettet for å støtte voldsutsatte kvinner, deres barn og pårørende i tiden etter brudd. Mer informasjon kommer!