Minnemarkering til støtte for voldsutsatte og etterlatte

Det mobiliseres over hele landet for krav om bedre sikkerhet for voldsutsatte, noe vi stiller oss bak! #IkkeEnTil

Foto: Aldri Alene

Det har vært en dyster start på det nye året. I løpet av de første dagene av 2024 har vi blitt rystet av en rekke drap. 7 drap på årets 9 første dager. Flere av drapene er på kvinner, av deres tidligere partner. Mange peker på at disse drapene kunne vært forhindret, dersom drapstiltalte hadde hatt omvendt voldsalarm.

1 av 4 drap i Norge er såkalt partnerdrap, og 90% av ofrene er kvinner. 

Stiftelsen Vi tror deg tok initiativ til minnemarkering og demonstrasjon bak kravet #IkkeEnTil. I Bergen fulgte den nyopprettede organisasjonen Aldri Alene opp dette initiativet og inviterte flere organisasjoner inn som medarrangører. Vi i Bergen sanitetsforening gikk inn som medarrangør og har vært aktiv i planleggingsarbeidet. Vi har satt stor pris på dette samarbeidet.

Foto: LINK Bergen og omegn

Dette var en minnemarkering for å vise støtte til voldsutsatte og etterlatte. Til tross for kort tid til planlegging- og mobilisering, og ikke minst nærmest snøstorm, møtte over 300 opp ved Bergen rådhus, for å vise sin støtte. Det var kaldt ute, men solidariteten og samholdet varmet. Vi stod skulder ved skulder, i en stille protest og verdig minnemarkering.

Det var mange gode appeller, blant annet av ordføreren i Øygarden, Tom Georg Indrevik, som en uke tidligere hadde mistet en av kommunens innbyggere i det brutale drapet 7. januar, som sjokkerte lokalsamfunnet.

Foto: LINK Bergen og omegn 

Den sterkeste appellen var av Jeanette Breivik, fra Aldri Alene, som er tidligere voldsutsatt. Jeanette innledet med “Siden 2000 til i dag er nesten 200 kvinner og over 20 menn registrert drept av noen i nær relasjon i Norge. Bare de siste ukene utgjør tallet 1/3 del av alle partnerdrapene i fjor. For mange er det kanskje bare et tall. Men det kunne vært meg. Det kunne vært søsteren din, kompisen din eller kollegaen din”, Jeanette løfter viktige poeng: “Bak hvert av drapene ligger det ofte månedsvis/åresvis med frykt, traumer og stor fortvilelse. For når ikke systemet hjelper og beskytter, hva gjør man da?”

Foto: LINK Bergen og omegn 

Byrden blir lagt på de voldsutsatte når de må ha ansvar for en voldsalarm. De må huske å lade den, de må sjekke at det er dekning, og så er det den stadige frykten for å utløse den ved et uhell, og være en byrde for politiet ved en falsk utrykning. Det viser det seg at drap skjer selv med voldsalarm. Vi krever at oppfølgingen og rettssikkerheten til voldsutsatte blir bedre!

“Nå er det på tide at omvendt voldsalarm blir regel. Byrden må legges på voldsutøvere, og ikke på ofrene.” – Vi i Bergen sanitetsforening stiller oss bak kravet om økt bruk av omvendt voldsalarm og at byrden og ansvaret må flyttes fra utsatt til voldsutøver. 

Foto: Aldri Alene

Vi startet minnemarkeringen med den sterke sangen Gabriellas sang, som ble fremført av Marianne Juvik Sæbø, som berørte oss og sangen gav kraft!

Etter appellene, gikk vi i et stille tog forbi politistasjonen og Gulating lagmannsrett, for å understreke at både politi og rettssystemet må gjøre mer for å verne om voldsutsatte. Vi tente lys og holdt ett minutts stillhet, før Roy Vorland fremførte «Gje meg handa di», som en nydelig avslutning på markeringen. Med budskapet i denne sangen avslutter vi med oppfordringen om å ta vare på hverandre. Men kampen fortsetter!