Helseministeren besøkte Kvinnehelsehuset i Bergen

Tirsdag fikk Bergen sanitetsforening storstilt besøk, da helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre tok turen til N.K.S Kvinnehelsehus i Bergen. 

– Stor betydning

Helseministeren viste stor interesse under besøket og sa at han er imponert over arbeidet til Sanitetsforeningen og alle aktivitetene og arrangementene som gjennomføres på Kvinnehelsehuset.

Vi kan være glade for at vi bor i Norge der frivillighet og ideelle organisasjoner har så stor betydning, sa Vestre etter at fungerende leder Edle Ørvig i Bergen sanitetsforening fortalte om alle aktivitetene og arrangementene som skjer på Kvinnehelsehuset i Bergen.  
 
Under besøket ble Vestre grundig lost igjennom arbeidet til Sanitetsforeningen. Styreleder Helén Botnevik i Bergen sanitetsforening presenterte organisasjonen og fortalte også om foreningens andre ideelle virksomheter.  
 

ENGASJERT: Vestre lyttet, noterte flittig og var svært interessert under besøket.

Kvinnehelsehus og kvinnehelse

N.K.S Kvinnehelsehus i Bergen startet opp i 2021 og var den gang landets første kvinnehelsehus. Dette er første gang Jan Christian Vestre besøker Kvinnehelsehuset, og generalsekretær Malin Stensønes i Norske Kvinners Sanitetsforening fortalte om hva kvinnehelsehus er. Les mer om N.K.S Kvinnehelsehus her. 
 
Videre snakket Stensønes om hvordan kjønnsforskjeller har større betydning enn antatt for helse. Helsetjenestene våre er basert på forskning på menn, og vi mangler derfor kunnskap om sykdommer som ofte rammer kvinner.  
 
 Vi trenger mer forskning på kvinners helse og det må være krav om kjønnsperspektiv i forskning og utdanning på helsefeltet, oppsummerte Stensønes.  

Driv – et senter for kvinnehelseforskning

STOR STAS: Jan Christian Vestre besøkte Kvinnehelsehuset i Bergen

Etter besøket dro Vestre videre for å delta åpningen av Driv – et senter for kvinnehelseforskning. Driv er et samarbeid mellom blant annet Helse Bergen, Bergen sanitetsforening, Universitetet i Bergen, Haraldsplass diakonale sykehus, Høyskolen på Vestlandet og Bergen kommune. 

Ifølge NRK er Vestre i innspurten med arbeidet med en kvinnehelsestrategi. Det arbeidet venter vi i spenning på.