Senter for forskning på Kvinnehjertet

Vi sitter i styringsgruppen til Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner ved UiB, i tillegg til å finansiere tre forskningsstillinger ved senteret. Senteret ledes av professor og overlege Eva Gerdts.

Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner ble etablert ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen (UiB) i juni 2020 og administreres under Klinisk institutt 2. Senteret er opprettet etter initiativ fra Hjertefondet ved Universitetet i Bergen som også bidrar til finansiering av Senteret sammen med Bergen Sanitetsforening/Norske Kvinners Sanitetsforening og Grieg Foundation.

Om prosjektet

Forskning på hjertesykdom hos kvinner er senterets hovedoppgave, men Senteret støtter også både undervisning og formidling. Senteret har tilknyttet et nettverk av regionale forskergrupper og forskere, både innenfor og utenfor UiB.

Senteret er en drivkraft og møteplass som fremmer forskning på hjertesykdom hos kvinner gjennom et tverrfaglig samarbeid mellom forskere, institutter, institusjoner og organisasjoner. Senteret arbeider for økt ressurstilførsel og synlighet for forskningsfeltet, og for å øke kompetansen om hjertesykdom hos kvinner blant forskere, helsearbeidere, helsepolitikere og folk flest.

Eva Gerdts

Eva Gerdts er professor i hjertesykdommer ved Universitetet i Bergen (UiB) og overlege ved Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus.

Kompetanse/interesseområder: Hjertesykdom hos kvinner, hypertensjon, fedmehjerte, ekkokardiografi, kliniske studier og aortastenose.