Kvinnecafé og Språktreff

Åpen dag og Språkvenn har tidligere vært to separate tilbud på Kvinnehelsehuset. Nå har vi valgt å slå sammen tilbudene for å dekke en større gruppe.

Språkvenn er opprinnelig et gratis tilbud til minoritetsspråklige kvinner i alle aldre. Nå kombinerer vi tilbudet med Åpen dag, og det vil være åpent for alle innvandrede kvinner i Bergen og omegn.

Språkvenn og Åpen dag fungerer som en møteplass der integrering, helseinformasjon, samtaler og felles opplevelser er i fokus. Det er ingen krav til deltakernes norsknivå. Møteplassen fungerer som en sosial sammenkomst, samtidig som deltakerne lærer av hverandre, øver på norsk og kan motta helseinformasjon.

Samarbeid med Amathea

Samarbeidet vårt med Amathea, gir deltakerne mulighet for å møte jordmor, helsesykepleier og/eller sosiolog. Amathea tilbyr også utfyllende informasjon om det norske helsesystemet for gravide, og mulighet for graviditetstest, prevensjonsveiledning og annen oppfølging.

Åpen dag med Språkvenn åpner også for muligheter til å delta på andre arrangementer på huset, som Kvinner i fokus, barseltreff, yoga, FKM med mer…

 

Barn er velkommen, vi har lekekrok på huset!

Neste Åpen dag med Språkvenn er….