Sisterhood

Sisterhood er et tilbud for unge jenter i alderen 12 til 22 år. Prosjektet er en arena for jenter i samme aldersgruppe, hvor de kan bli kjent med hverandre og bygge vennskap gjennom å gjøre aktiviteter sammen.

Sisterhood-gruppen på vei opp til Fløyen for å ha sommeravslutning i juni i år.
Sisterhood-gruppen på vei opp til Fløyen for å ha sommeravslutning i juni i år.
Sisterhood er et friminutt for jentene mellom skoledagen og kvelden hjemme.

Gruppene har vært åpne for alle jenter i Bergen over 10 møter i vår, på Kvinnehelsehuset i Sandbrogaten 5, med et nytt tema for hver gang. Temaene varierer. Dette vårsemesteret, hadde gruppen temakvelder som kinokveld, discokveld, spakveld og dansekveld. I kombinasjon med den sosiale sammenkomsten, lærer jentene blant annet om vennskap, empati, respekt, og tillit.

Sisterhood er et frivilligbasert prosjekt. Frivillige i Sisterhood har mulighet til å ta et todagers-kurs i regi av Sisterhood Norge for å bli gruppeledere.

Sisterhood-gruppen har ny oppstart våren 2024.

Prosjektet mottar støtte av Stiftelsen DAM.