FKM – Flerkulturelt Kvinnepolitisk Møtested

Deltakere på FKM i juni 2023 / Foto: Bergen Kvinnesaksforening

Flerkulturelt kvinnepolitisk møtested med lørdagskafe arrangeres i samarbeid med Bergen Kvinnesaksforening og Vestland Innvandrerråd. Møtestedet skal være en trygg arena for åpne og spennende samtaler mellom kvinner med ulike etnisk og kulturell bakgrunn. Hvert møte setter fokus på et viktig tema, og gir deltakerne mulighet for å utvide sitt nettverk og bygge nye relasjoner.

 

Alle er velkommen til å delta, for å lytte, lære og bidra. Samtalene vil i hovedsak foregå på norsk, og man kan utvikle språket gjennom å delta. Engelsk og morsmål kan benyttes som støttespråk.