Program Kvinnehelsekonferansen 2024 – Mors helse

På årets konferanse har vi satt sammen forskere, klinikere, kvinner med egenerfaring og landsforeninger og ideelle brukerorganisasjoner. Vi løfter både svangerskaps/fødselsessdepresjon og –psykose.

Vi er glad for å ha med oss byråd for barnevern, sosiale tjenester og mangfold Charlotte Spurkeland, som har ansvar for helsestasjoner, og har invitert henne inn for å drøfte behovet for systemendringer, for å bedre kunne ivareta både mor og barnet, dersom mor blir syk.  

 

Dyster start på 2024

Året 2024 har vært preget av mange drap på nåværende eller tidligere partner og også hele familier. Når en snakker om vold i nære relasjoner, kommer ofte spørsmålet opp “Hvorfor går hun ikke bare?”. Den dystre statistikken er på ene siden en klar tale om hvor høy risiko det kan innebære å bryte ut av en voldelig relasjon – det kan være livsfarlig, bokstavelig talt. Dersom en bryter ut av en voldelig relasjon, kan nettverket rundt den voldsutsatte ofte puste lettet ut og tenke at det er over. Systemene kan også anse det som at det nå er over, og at nå må den voldsutsatte fokusere fremover. Virkeligheten kan imidlertid være en helt annen for den voldsutsatte.

Forsker Margunn Bjørnholt har forsket på denne dynamikken og benyttet begrepet fortsettelsesvolden; volden som fortsetter etter samlivsbrudd. Mange voldsutsatte beskriver denne fasen som verre enn volden de har vært utsatt for mens de levde i relasjonen med voldsutøver. Dette tar vi opp på konferansen, og vi er glad for at Margunn Bjørnholt vil holde en innledning for oss, før hun deltar i en samtale med leder i Aldri Alene Veronica Bratseth og Nikoline Generoso fra Foreningen mot psykisk vold.

Barnløshet i Norge – et komplekst tema

En annen sak som debatteres hyppig i media om dagen, er den synkende fruktbarheten i Norge. Bekymring for at vi føder for få barn. Ansvaret virker i stod grad å være rettet mot kvinner. Barnløshet er et komplekst tema. Det kan være bekymringer for fremtiden, for krig og uroligheter, klimaendringer, usikker økonomi m.m, som er medvirkende til at en ikke ønsker å få barn. Kanskje har en aldri merket at “den biologiske klokken tikker”, og det er et valg å være frivillig barnløs. Noen kan ha ønske om barn øverst på sin liste, og har til tross for forsøk, ikke oppnådd drømmen om å bli mamma, og opplever en livssorg. Denne kompleksiteten belyser vi på årets konferanse, og vi er glad for å ha med oss forfatteren av boken “Barnløs”, Cecilie Hoxmark, som både snakker om ufrivillig barnløshet og reisen mot et godt og meningsfullt liv. Vi ser frem til samtalen mellom Cecilie Hoxmark og Anja Lindgaard, som er frivillig barnløs.   

Irene Kinunda Afriyie er med oss som konferansier i år igjen!  /  Foto: Grim Fimland Moberg  

Kvinnehelse-stafett

Vi vil tradisjon tro ha Kvinnehelse-stafett på programmet, med korte innlegg i stafett-format. Kanskje tenker du at det blir mange tøffe tema på Kvinnehelsekonferansen? Vi belyser mange tema som er utfordrende for de som rammes. Vårt mål er likeverdige helsetjenester, og for å få til endring i positiv retning, må vi fokusere på problembeskrivelse, få kunnskap gjennom å forske på kvinners helse og lytte til de berørtes erfaringer. Vi må våge å snakke om tabubelagte tema. Åpenhet kan igjen være god motgift mot skam. Vi vil også fokusere på håp, hva som kan hjelpe og utfordre politisk; – hvordan kan systemene endres for å kunne ivareta målgruppene de skal hjelpe bedre? 

Vi brenner for formidling av kvinnehelse og håper du deler dette engasjementet med oss!  

Vi vil få sang av Trine Duesund, og Irene Kinunda Afriyie vil lede oss trygt gjennom konferansedagen, og med sin varme, humor og glimt i øye, er vi ikke bekymret for at vi går nedtrygt hjem igjen.  

 

Årets konferanse skal arrangeres på Høgskulen i Bergen, HVL, og det er god plass i Mimes brønn. Vi vil derfor be deg om hjelp til å spre ordet om konferansen og inviter gjerne med deg flere interesserte! Vi gleder oss til konferansen og håper å treffe DEG!