Ideelle virksomheter

Bergen sanitetsforening jobber for et trygt og inkluderende samfunn for alle. Foreningen driver organisasjonene N.K.S Olaviken og N.K.S Fayehagen.


N.K.S Olaviken

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus er et spesialisthelsetjenestetilbud innen psykisk helsevern og med driftsavtale med Helse-Vest RHF. Vi gir tilbud om utredning og behandling til mennesker med alderspsykiatriske lidelser og demenssykdommer, samt egen døgnavdeling og poliklinikk til mennesker med Huntington sykdom.

Les mer


N.K.S Fayehagen

N.K.S. Fayehagen på Møhlenpris i Bergen er en spesialavlastningsbolig for familier med multifunksjonshemmende barn og unge. Fayehagen har 7 sengeplasser fordelt på 21 tjenestemottakere. Bergen kommune benytter plassene, som tildeles etter søknad til de kommune Forvaltningsenhetene.

Les mer

Siste nytt

Hold deg oppdatert

Motta informasjon og nyheter fra oss i Bergen N.K.S. Legg inn din e-post adresse under: