Siden da har Leikny engasjert seg på mange områder. Hun har vært med på å starte «Barseltreff på tvers», som er det nyeste tilbudet på huset. I denne saken blir vi bedre kjent med Leikny og hvordan oppstarten av barseltreffene har vært.

Leikny forteller om sitt første møte med Kvinnehelsehuset, og veien sin til å bli frivillig.

– Jeg ble nysgjerrig da jeg litt tilfeldig oppdaget at det var åpnet noe som het Kvinnehelsehuset i Bergen, høsten 2021. Jeg kjente selvsagt til organisasjonen Norske Kvinners Sanitetsforening fra før, men det var ikke en organisasjon jeg hadde et aktivt forhold til. Allerede første besøk på huset opplevde jeg som positivt, spesielt menneskene og lokalene, ja atmosfæren på huset var imøtekommende. Jeg nærmet meg litt forsiktig med å delta på kurs og foredrag som ble tilbudt og bestemte meg for å engasjere meg som frivillig. Jeg ble mer kjent med husets tilbud og aktiviteter for kvinner knyttet til tema som inkludering og helsespørsmål som gjelder kvinner i ulike livsfaser og livssituasjoner. Dette er jo akkurat det som jeg er interessert i og opptatt av, tenkte jeg. Her er min gjeng!

Jeg er utdannet sosialantropolog og har jobbmessig en litt “rotete” CV, da jeg har erfaring som veileder, personalkoordinator, formidler, integreringskonsulent og miljøterapeut. Senhøsten 2022 tok jeg kontakt med Kvinnehelsehuset og spurte om de kunne bruke meg til noe fornuftig.

 

«Heldigvis var det bruk for meg!» sier hun når hun videre forteller om Barseltreffene hun har hatt ansvar for siden vinteren 2022/2023.

– Kvinnehelsehuset hadde planer om å starte opp et tilbud om barseltreff som skulle være et møtested for alle kvinner/foresatte med små barn, på tvers av bakgrunn og/eller livssituasjon. Sammen med aktivitetskoordinator Vivian har jeg planlagt og startet opp tilbud om to barseltreff i måneden fra desember 2022. På første barseltreff møtte det opp en mor og sønn og 2 frivillige. Deltakelsen har steget jevnt og trutt, og forrige treff var det 21 mødre og 21 babyer, en instruktør for babymassasje og en frivillig (meg) på barseltreff. Til nå har vi hatt 8 barseltreff og alle treffene har vært fine og spesielle på sin måte. På noen treff har vi få deltakere og kan da rolig sitte og prate sammen om det som opptar mødrene (og ja, fedre er også hjertelig velkommen). Noen kommer alene med barnet sitt og har kanskje behov for å knytte kontakt med andre. Mens noen kommer sammen med noen de kjenner som er i permisjon. På noen av treffene har vi hatt tilbud om aktiviteter sammen med barnet, som babysang og babymassasje. Da har stemningen ikke vært så rolig, men likevel helt magisk.

 

Leikny føler seg heldig som får jobbe med dette viktige tilbudet, og tilbakemeldingene fra deltakerne har vært utelukkende positive.

– Jeg tenker at jeg er så utrolig heldig som får lov å jobbe med dette viktige tilbudet, nemlig å skape et møtested som er lavterskel, som har kontinuitet og som har som viktigste formål at ALLE skal føle seg velkommen og respektert for den de er. Mitt ønskemål er at de som kommer på barseltreffet på Kvinnehelsehuset skal oppleve å bli møtt med interesse og hjertevarme og at de ønsker å komme igjen. Det gleder meg også å se at mødrene knytter kontakter og at de er interessert og støttende i forhold til hverandre. Tilbakemeldingene fra deltakerne har vært svært positive og mange av mødrene har kommet flere ganger.

 

Hun har vært frivillig i rundt et halvt år, og etterlyser enda flere frivillige til å drive de viktige tilbudene hos ideelle organisasjoner.

– Som i andre ideelle organisasjoner er også aktivitetene på Kvinnehelsehuset avhengig av innsatsen til de frivillige. For barseltreffene har vi 4 flotte kvinner som stiller opp som frivillig de dagene de har anledning. Vi skulle gjerne hatt flere slik at det ikke blir “rovdrift” på noen få og at vi har flere å spille på når det er sykdom eller andre på forpliktelser på jobb eller familie.