Kvinnehelsehuset er tildelt årets prosjekt

I høst gikk prisen for årets prosjekt, delt ut av Norske Kvinners Sanitetsforening, til Bergen sanitetsforening – Kvinnehelsehuset for: «Åpen dag for ukrainske flyktninger på Kvinnehelsehuset»!  Under utdelingen ble det løftet frem at Kvinnhelsehuset ble tildelt prisen fordi prosjektet kombinerer beredskap og kvinnehelse på en forbilledlig måte.

Om prosjektet

Åpen dag ble til på et par uker våren 2022 da ankomsttallene av ukrainske flyktninger til Bergen var på sitt aller høyeste, og det ble klart at den kommunale beredskapen alene ikke klarte å håndtere de store ankomsttallene. Prosjektet ble støttet økonomisk av Bergen kommune og IMDi (Direktoratet for integrering og mangfold) og utført i tett faglig samarbeid med Amathea og SEMI (Senter for migrasjonshelse, Bergen kommune).

Vi ønsket nyankomne flyktninger velkommen til Kvinnehelsehuset hver torsdag formiddag for en sosial stund. Det var servering (alltid nystekte vafler), lekekrok for barn og informasjon om byen Bergen og om det norske helsesystemet. Vi delte også ut gratis sanitærprodukter og arrangerte møter med jordmor/helsesykepleier, slik at de som hadde behov for legetimer fikk bestilt det, med mer. Kvinnene og barna som kom var i dyp krise, og det ble gitt omsorg, klemmer, delt tårer og sunget barnesanger i et miljø som opplevdes trygt og inkluderende.

 

Prosjektet hadde aldri vært mulig uten Omsorgsberedskapsgruppens erfaring, omsorg, klokskap og engasjement. De frivillige stilte opp hver eneste torsdag i perioden april-desember, og viste virkelig hvor sterke Sanitetskvinnene er når vi forener krefter. Bergen er utrolig heldig, vi har mange aktive og dyktige lokalforeninger, og vi har en stor og engasjert gruppe med frivillige i Omsorgsberedskapsgruppen som var helt sentrale i mottakelsen av de vel 800 kvinnene og barna som brukte Kvinnehelsehuset i dette prosjektet. Takk!

 

Takk for godt samarbeid, for engasjementet og for klokskapen! Vi ser frem til andre samarbeidsprosjekt, og er veldig glade for at alle flyktninger får samme tilbud (kvinnekafé/åpen dag) på Kvinnehelsehuset i 2023 også. Vi ser at behovet er like stort blant kvinner og barn i andre flyktninggrupper.