Kulturprogram for personer med demens

Bergen sanitetsforening, KODE, NKS Olaviken og Bergen kommune samarbeider om å tilby kulturaktiviteter for personer med demens, deres venner og familie og frivillige. Våre aktiviteter er for personer som bor i eget hjem, men du trenger ikke vedtak eller diagnose for å benytte deg av tilbudene våre. På aktivitetene våre treffer du en blandet gruppe bestående av kunstnere, kunstpedagoger, frivillige og andre med demens.

Det er gratis å delta.

Påmelding

Løpende påmelding. Du kan begynne når som helst. Ta kontakt med hanne.jones@bergennks.no eller 98 48 31 79 for mer informasjon og påmelding.

Kunstverksted

Dag: Mandager, fra og med 14. august 2023

Sted: Verkstedet i 1. etg. på KODE Permanenten

Tid: 10.30-13.30

Omtale: Vi arbeider i fellesskap med ulike teknikker og materialer. Vi har fokus på samskaping og skaperglede. Du trenger ingen forkunnskaper.

Kor

Dag: Tirsdager, fra og med 22. august 2023

Sted: KODE Permanenten

Tid:11.00-13.00

Omtale: Velkommen til blandet kor. Vi øver i Festsalen på Permanenten. Sangene som synges bestemmes av dirigent og kormedlemmer sammen. Vi tar imot flere sangere, enten du har demenssykdom, er venn eller pårørende til en som synger i koret eller å vil synge i koret som frivillig.

Åpen leseopplevelse

Dag: Fredager, fra og med 18. august 2023

Tid: 11.00-13.00

Omtale: Vi leser korte noveller og dikt høyt og har åpne samtaler om det tekstene setter i gang av tanker, følelser og assosiasjoner. Du trenger ikke lese selv, og det er valgfritt i hvilken grad du ønsker å delta i samtalene rundt det vi har lest.

Kunstøyeblikket

Kunstomvisninger i utstillingene på Kode med kunstformidlerne Helga Anspach og Siri Breistein. Påmelding til helga.anspach@kodebergen.no

Program for høsten:

Mandag 04.09. Rasmus Meyer: Høydepunkter i Rasmus Meyers Samlinger
Mandag 16.10. Rasmus Meyer: Edvard Munch – å fortelle med farger
Mandag 06.11. Stenersen: Kvadratets hjerte. Verk fra Erling Nebys samling
Mandag 04.12. Troldhaugen: Minikonsert i villaen til Edvard og Nina Grieg

Sted: KODE

Tid: 10.45-ca. 13.00

Vil du bli med som frivillig på en eller flere av våre aktiviteter?

Vi er alltid interessert i høre fra deg som kunne tenke deg å være med som frivillig på våre kulturaktiviteter. Ta kontakt med Hanne Jones, hvis du ønsker mer informasjon: Hanne Jones, hanne.jones@bergennks.no

Monotrykk med plantemotiv
Monotrykk med plantemotiv lagd på kunstverksted på Kode. Dette er en teknikk som ofte resulterer i overraskende interessante bilder. Man trenger ingen forkunnskap for å bli med på kunstverkstedene. Verkstedene ledes av erfarne kunstnere og pedagoger som har bred erfaring med mange forskjellige kunstneriske uttrykk.