Internasjonal dag for avskaffelse av vold mot kvinner

En av ti kvinner i Norge har opplevd alvorlig partnervold. En av fem har vært utsatt for voldtekt. Dette er tall fra NKVTS-rapporten fra tidligere i år, som viser at vold og overgrep mot kvinner er et alvorlig og vedvarende problem. Her er det behov for endring!

Disse menneskene møter du på konferansen 23. november på Litteraturhuset.

Vi er nærmer oss 25. november, som er FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner. Dagen har vært markert siden 1981. Vi ser likevel ikke en nedgang i vold mot kvinner og i nære relasjoner. Mens drap generelt går ned, holder såkalt partnerdrap, der kvinner er overrepresentert som offer, seg stabilt. Globalt viser FN til at 1 av 3 kvinner og jenter blir utsatt for fysisk eller seksuell vold minst en gang i løpet av livet.

Vold mot kvinner er aldri en privatsak, men et samfunnsproblem og utgjør et omfattende folkehelseproblem. Vold mot kvinner fortsetter å være et hinder for å oppnå reell likestilling, og for oppfyllelse av kvinner og jenters menneskerettigheter. Det påligger oss som samfunn et ansvar for å bekjempe vold, og arbeide for at jenter og kvinner skal kunne vokse opp og leve i et trygt samfunn, uten frykt for liv og helse.

Nettopp bekjempelse av vold mot kvinner, er en av Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S) sine kjernesaker. N.K.S tok i 2012 initiativ til å sette vold mot kvinner høyt på den politiske agendaen. I januar 2013 lanserte vi, i samarbeid med flere organisasjoner, Rød Knapp-alliansen, «Stopp vold mot kvinner», som har nulltoleranse som målsetting.

FNs kampanje UNITE to End Violence against Women Campaign (UniTE)

UN Women er FN-organet med ansvar for å styrke kvinners rettigheter og oppnå likestilling mellom kjønneneUNiTE er en flerårig kampanje ledet av UN Women, rettet mot å forebygge og eliminere vold mot kvinner og jenter rundt om i verden. Dette er en 16-dagers kampanje som går fra FN-dagen for bekjempelse av vold mot kvinner 25. november til 10. desember. I denne perioden ønsker UN Women at det skal settes mest mulig søkelys på temaet vold mot kvinner, for å drive folkeopplysning, dele kunnskap og heve folk bevissthet om omfanget av vold mot kvinner, og at det skjer; for som uttrykket heter «Vi må tro det for å se det».

UNiTE ble lansert i 2008 og skal øke folks kunnskap om vold mot kvinner og samle politisk vilje og ressurser til å gjøre noe med problemet. Den oppfordrer regjeringer, samfunn, organisasjoner, unge mennesker, privat sektor, media og hele FN-systemet til å gå sammen for å bekjempe vold mot kvinner. Vi i Bergen sanitetsforening har tatt utfordringen, og er for andre år på rad medarrangør på konferansen «Avskaffelse av vold mot kvinner».

 

Du kan enten delta fysisk eller følge streaming av konferansen, begge deler krever påmelding.

Det er få plasser igjen, meld deg på og sikre deg plass!