Han kjemper for at alle barn skal kunne ha en barndom uten vold og overgrep

Møt Endre Bendixen. Han jobber som juridisk rådgiver ved Stine Sofies Stiftelse, organisasjonen for barns rett til liv uten vold. 

11. juni kommer jurist Endre Bendixen til N.K.S Kvinnehelsehuset i Bergen for å presentere Barnas Havarikommisjon-rapporten, Barns rettigheter i familier med vold. 

KJEMPER FOR BARNA: Endre Bendixen er juridisk rådgiver for Stine Sofies stiftelse. Han har veiledet i arbeidet med vold og overgrep mot barn i fire år.

Kan du si litt om bakgrunnen for Barnas Havarikommisjon?

Bakgrunnen for Barnas Havarikommisjon var vår følelse av å ha et enormt antall juridiske problemstillinger som måtte tas tak i. Barnas Havarikommisjon ble et verktøy for å nå fram med juridiske vanskelige problemstillinger på en så lettfattelig måte som mulig – med et spesielt fokus på faktisk gjennomførbare endringer. Vi valgte navnet nettopp fordi det finnes så mange havarikommisjoner for andre type kriser og akutte hendelser. Ofte står barna i det vi mener er et havari, eller at måten deres rettigheter overses eller ikke er gode nok er et havari. Det ble gitt ut en rapport i 2023, en i år og det kommer en i 2024. Etter dette håper vi at vi kan fortsette – for det er mange temaer å ta opp.

 

Ikke alle barn blir hørt

Rapporten Barnas Havarikommisjon for 2024 ble lansert 18. januar. Rapporten belyser forhold rundt vold mot de minste barna, barns troverdighet og stemme i rettssystemet.    

Barnas havarikommisjon er som nevnt ett av de viktigste verktøyene våre i det rettspolitiske arbeidet vårt. Under lanseringen av rapporten ble det vist til at innen det juridiske feltet, bygger avveininger på de stemmene som bli hørt. Men vi vet at ikke alle stemmer blir hørt. I arbeidet med denne rapporten, ble det tydelig at ikke stemmen til de aller minste barna blir hørt.  

Hvis du fikk en mikrofon og muligheten til å snakke til hele Stortinget, hva ville vært ditt budskap til de folkevalgte som utformer landets lover og politikk?  

Da ville nok mitt budskap først og fremst vært at barna har en rett til å bli hørt, en rett til å bli ivaretatt og en rett til å leve et liv uten vold og overgrep. Det er alltid lett å snakke om hva barn har krav på, men det gir automatisk en følelse av noe som er på plass. Det stemmer dessverre dårlig overens med virkeligheten. Jeg liker å snakke om hva barn har rett til, for det er vi voksne som skal sørge for at de får den retten. Når vi begynner å snakke om hvilken rett vi skal gi barna blir vi med en gang mer ansvarlige enn når vi snakker om hva barna har krav på, selv om det kan høres veldig likt ut. 

Hvis du fikk være justisminister for én dag, hva var det første du villet grepet fatt i og satt på dagsorden?

Jeg ville iverksatt et pilotprosjekt med tverrfaglig team i høykonflikt barnefordelingssaker. Etter det hadde jeg sett på hva som må til for å gjøre det så trygt som mulig for barn og ungdom å bruke nett og sosiale medier. Etter det hadde jeg tatt tak i sakkyndigeordningen og til slutt hadde jeg satt barnets rett til å bli hørt på skole og i barnevernstjenesten på dagsorden.

Gjennomgang av rapporten

Vi ser virkelig fram til Endre Bendixens foredrag, og den påfølgende panelsamtalen. Vi er også takknemlig for at byråd Charlotte Spurkeland, for barnevern, sosiale tjenester og mangfold, vil delta og være deltaker i panelsamtalen. Velkommen til en viktig kveld på Kvinnehelsehuset!