Møt Tonje Solem – ansvarlig for Motherhood i N.K.S

Vi i Bergen sanitetsforening driver Motherhood -mor i nytt land. Vi starter opp nye grupper og holder gruppelederkurs på Kvinnehelsehuset en gang i semesteret.

I den anledning ønsker vi å stille noen spørsmål til Tonje Solem, som har ansvar for Motherhood i sekretariatet i Norske kvinners sanitetsforening (N.K.S). Vi er glad for at Tonje tar turen over fjellet, for å arrangere kurset hos oss!

Hvorfor utviklet N.K.S Motherhood? 

“Mange frivillige i Språkvenn uttrykte at de fikk mange spørsmål fra deltakere knyttet til foreldreskap i Norge. I lys av dette undersøkte N.K.S hvilke tilbud som fantes, og det var ingen andre organisasjoner som hadde et program for å trygge og støtte foreldre i nytt land. Dette var starten på det som nå er Motherhood. Det er også viktig å ha med at det mange innvandrere som har en skepsis og liten tillit til systemene i Norge, og ved å legge dette til frivilligheten kan det også dempe den eventuelle frykten for å bli «overvåket». Vi så altså at det var behov for å lage en arena hvor fokuset er å fremme mødrenes egne ressurser, styrke dem i møte med det norske systemet, samt kunne stille spørsmål og reflektere i trygge omgivelser.”

 

Du har en spennende bakgrunn, og har jobbet både som politi og som sosionom. Nå har du vært ansatt i N.K.S litt over et halvt år. Hva er dine tanker, om hvorfor Motherhood er et viktig tilbud? 

“Her er det vanskelig å være kortfattet, for i mine øyne er Motherhood rett og slett vakkert og viktig på så mange måter.

Først og frem så er det ekstremt vanskelig og overveldende å bli forelder og å skulle oppdra barn. Når man i tillegg skal gjøre dette i et land man selv ikke har vokst opp i, med en ganske omfattende velferdsstat som stiller mange forventninger til foreldrerollen, kan jeg bare forestille meg hvor vanskelig det kan være.

En av grunnene til at denne stillingen appellerte så til meg, var nettopp møtene jeg hadde hatt med innvandrerfamilier gjennom politiet. Jeg jobbet som forebyggende politi i et område i Oslo med en høy andel minoriteter. Jeg synes det var så fint å se respekten veldig mange av ungdommene jeg møtte hadde overfor sine foreldre, spesielt sine mødre. Jeg skjønte raskt at det viktigste forebyggende verktøyet er faktisk mødrene/foreldrene. Men ofte er det slik at mødrene er de som lærer seg språket og blir integrert senest i familien. Dermed synes jeg det er spesielt viktig at det finnes arenaer hvor man styrker mødrene, reduserer ensomheten som mange kan oppleve, med å gi tilhørighet i en gruppe, gir dem rom for å stille spørsmål de kanskje ikke tør å stille i barnehagen i frykt for å bli dømt. –  I tillegg møter de gruppeledere som vil minne dem på hvor viktige de, og hvor viktig det er at mødrene selv har det bra for at barna skal ha det bra. De møter også gruppeledere som er trygge på den norske velferdsstaten, hjelpetiltakene som finnes dere ut, og som kan gi dem selvtillit i den krevende og gode jobben de gjør som foreldre.”

 

Motherhood gir både informasjon, mulighet for å reflektere og dele erfaringer, og tilbyr et kvinnefellesskap. Hva er deltakernes tilbakemeldinger?

“Motherhood kan gi SÅ mye! Veldig mange ganger har tilbakemeldingene hvert at de ønsker mer, de ønsker mer informasjon og flere møter. Mange takker også for at de fikk mulighet til å komme med personlige spørsmål for sin familie, og opplevde å få råd som de aldri hadde tenkt på selv. Det er også mange som setter stor pris på at de både følte seg sett, hørt og trodd på. Store deler av livet til kvinnene handler nettopp om å være mamma, det er det som gir deg de største gledene og de største bekymringene. Jeg tror nesten man aldri får nok til å kunne sitte å prate om dette temaet, alle vil jo det beste for barna sine.”

 

 

Vi som har drevet Motherhood-gruppe, har opplevd det som svært meningsfullt. Hvilke tilbakemeldinger får du fra frivillige som har drevet Motherhood-grupper? 

“Fra frivillige får jeg tilbakemeldinger om at det er veldig givende og meningsfullt, man vokser mye som mennesker og lærer så mye av å være gruppeleder. Men det er også en frivillig aktivitet som krever mye av deg som person, fordi man kan møte kvinner som bærer sterke historier. I tillegg krever Motherhood aktivitet en del av tiden din, både når det gjelder planlegging og gjennomføringen av selve Motherhood-programmet.”

 

Hva vil du si, hvis noen er interessert i å bli med i «Motherhood-familien», men lurer på om en må ha spesifikk forkunnskaper for å kunne delta på gruppelederkurs? 

“Som gruppeleder skal du ikke undervise, du skal legge til rette for gode samtaler og refleksjoner i lys av «dagens tema». Du trenger ingen forkunnskaper, det er utviklet en håndbok som skal gi deg den informasjonen du trenger. Men det krever at du er ett inkluderende menneske som tørr å gi litt av deg selv, som er åpen for at det finnes ulike meninger, og at det sjeldent er noe fasit. I tillegg er det veldig fint om du er en person som evner å se ressursene i menneskene du møter.”

 

Til sist hvis noen «sitter litt på gjerdet», har du en siste appell -hvorfor bli frivillig, bruke en helg på kurs og drive Motherhood-gruppe? 

“Hvis du som «sitter på gjerdet» holder igjen fordi du tror du ikke kan nok, så trenger du ikke sitte på gjerdet lenger, da er det bare å melde seg på! Det er ingen som kan alt, og så lenge du har tid og et ønske om å skape en arena hvor mødre kan møte andre mødre og reflektere og snakke om ulike utfordringer knyttet til morsrollen i ett nytt land så er Motherhood en veldig fin aktivitet å være frivillig i.”