Hold av 31. mai: da går Generasjon – en aldringsfestival av stabelen.

Bergen sanitetsforening er samarbeidspartner til festivalen, og er ansvarlig for følgende arrangementer:  

 

VERKSTED MED SANSELIGE SAMTALER 

I denne workshopen, som er for personer med demens samtegner og samtaler vi. Vi leser en kort novelle og et dikt høyt, og har åpne samtaler om det tekstene setter i gang av assosiasjoner, tanker og følelser. Ingen forkunnskaper er nødvendig. 

 

USTILLINGEN «ANDRE ROM» 

Utstillingen “Andre rom” undersøker ulike aspekter ved kunstnerisk samskaping med mennesker med demenssykdom. Den har mottatt støtte fra Kulturrådets ordning “Mangfold i det visuelle kunstfeltet”. I de siste tre årene har profesjonelle kunstnere, personer med demens og frivillige arbeidet sammen i kunstneriske prosesser på verksteder på Kode. Arbeidene er ledet av profesjonelle kunstnere, men vi har tilstrebet et åpent, nysgjerrig og ikke-hierarkisk samarbeid. Vi har undersøkt hva vi kan få til sammen, med utgangspunkt i de materielle og menneskelige ressursene vi har i fellesskapet. I utstillingen viser vi både verk fra denne prosessen og legger opp til samtaler og diskusjoner omkring sosialt engasjert kunst og samskapende praksiser. Utstillingen vil presenteres i den venstre fløyen i andre etasje i Lysverket i flere sammenhengende rom.   

Kunstverkstedene og utstillingen “Andre rom” er en del av prosjektet “Sammen om det”, som Bergen sanitetsforening har drevet siden 2020. “Sammen om det” gjennomføres i samarbeid med Kode, Kompetansesenter for demens i Bergen kommune og VID vitenskapelige høgskole. Formålet med prosjektet er å etablere innovative partnerskap mellom aktører i kultursektoren, helsesektoren og frivillig sektor som i praksis undersøker kunstens potensial til å skape nye former for fellesskap som kan bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling (FNs bærekraftsmål). “Sammen om det” har mottatt støtte fra Helsedirektoratet, Kulturrådet, Vestland fylkeskommune, Stiftelsen DAM, Stiftelsen Kaare Berg og Bergen kommune. 

“Andre rom” er ikke en utstilling om demens. Den vil heller ikke markedsføres som en utstilling med kunst laget av personer med demens. Vi omtaler oss selv som et kunstkollektiv med mennesker med ulik funksjonsvariasjon, hvor noen har demens. Det vi ønsker å vise i utstillingen er hva som fortsatt er mulig å få til når man samarbeider med andre, til tross for en alvorlig diagnose som demens. Personer med demenssykdom trenger støtte og hjelp fra mennesker rundt, samtidig som de fremdeles har mye å bidra med. Vi har opplevd at både den som er syk og folk som kjenner dem, blir overrasket over talenter, engasjement og ressurser som har blitt mobilisert på verkstedene. Det er dette mulighetsrommet utstillingen vil ha fokus på.  

For mer informasjon om andre arrangementer under festivalen følg lenke :  Forside – Generasjon – En aldringsfestival (generasjonsfestivalen.no) (generasjonsfestivalen.no) 

Vi håper du deler våre arrangementer med nære og kjente – Velkommen!