Fastelavnsris – penger direkte til forskning på Kvinnehelse

“Fastelavnsris- og boller vet de fleste hva er. Men ikke alle er klar over at inntektene fra salg av de fjærpyntede kvistene går til forskning på kvinnehelse.”

Foto: RUNE JOHANSEN

 

De fargerike bukettene er ikke bare til pynt, men selges også til inntekt for Norske kvinners sanitetsforening.

 

En betydelig andel av kvinner i Norge får helse og livskvalitet forringet av sykdom og lidelser mange aldri har hørt om. Mange vet ikke selv hva plagene skyldes, for mørketallene er store og det kan ta år og få en diagnose. Det er på tide å fortelle om noen av de minst kjente sykdommene, men som likevel rammer mange og kan være alvorlige. Hvert år er det fastelavnskampanje over hele landet.

I februar publiserte BA en artikkel om arbeidet med fastelavnsris;

“– Salget av 30.000 fastelavnsris dekker prisen av en doktorgrad, forteller Vivian Skaten Nesse, aktivitetskoordinator i Bergen sanitetsforening.

Hun og de andre som er engasjert i Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) jobber for å fremme kvinnehelse.

Søndag er det fastelavn, og for N.K.S. er dette ensbetydende med salg av fastelavnsris. Det var nemlig de som hentet fastelavnsriset til Norge i 1946.

I alle de 600 lokalforeningene til N.K.S. knytter frivillige fastelavnsris. Fastelavnsris er en viktig inntektskilde for foreningen.”

***

“I år forventer Sanitetskvinnene å selge ris for rundt 10 millioner kroner. Pengene de får inn går til forskning om kvinners helse og til tiltak i lokalmiljøene.”

Utdrag av BAs artikkel om Fastelavnsris, fra februar 2023.

Du kan lese hele artikkelen her.