Bli frivillig

I Bergen sanitetsforening kan du gjøre en viktig innsats for fellesskapet som frivillig. Vi har mange aktiviteter du kan engasjere deg i, og vi gir grundig opplæring i rollen som frivillig slik at du føler deg helt trygg. 

Image

Engasjer deg!

Første steg er å fylle ut innmeldingsskjema som frivillig, og hvilke aktiviteter du kunne tenke deg å bidra til. Deretter tar vi kontakt med deg for kursing og opplæring. 

Pass på at alle felt er utfylt.

Våre prosjekter

 

Kvinnehelse

Det nye Kvinnehelsehuset i sandbrogaten 5, 5 etasje trenger frivillige til å holde Kvinnehelsehuset åpent for offentligheten ved å ønske velkommen og være tilstede. Kvinnehelsehuset arrangerer mange ulike aktiviteter med samarbeidspartnere og prosjektmedarbeidere hvor vi trenger hjelp til koordinering. 

I 2021 selger vi fastelavensris fra 12-27.februar til inntekt for forskning på kvinnehelse, og trenger frivillige både til å stå på stand og organisere fastelavensrisverksted. 

I november hvert år trenger vi frivillige til å stå på stand under Nattevandringen for FNs bærekraftsmål. 

 

Unges psykiske helse og livsmestring

Marthe Valle, artist og sykepleier driver prosjektet RO/URO i Bergensskolene, og Dale Oen Academy hjelper ungdom som faller utenom skolesystemet. I forbindelse med disse to prosjektene trenger vi frivillige til å stå på stand under Verdensdagen for psykisk helse og lignende arrangementer for å synliggjøre sanitetsforeningen. 

 

Eldres psykiske helse og livsmestring

Anna Helle Valle driver aldringsfestivalen siste kapittel, Eli Lea og Hanne Jones jobber med prosjektet sammen om det. Begge trenger frivillige til gjennomføring av arrangementer. 

Hold deg oppdatert

Motta informasjon og nyheter fra oss i Bergen N.K.S. Legg inn din e-post adresse under: