Bergen sanitetsforening som forskningsaktør

Vi sitter i styringsgruppen til Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner ved UiB, i tillegg til å finansiere tre forskningsstillinger ved senteret.

Senteret ledes av professor og overlege Eva Gerdts. Forskning på hjertesykdom hos kvinner er svært viktig, da det er den største dødsårsak hos kvinner. Bergen sanitetsforening er den største enkeltbidragsyter inn i forskningsarbeidet som gjennomføres på Senteret fra 2020-2023.

Stillingene som finansieres av oss er to phd-stillinger og en post-doc-stilling. Bergen sanitetsforening sin andel av finansieringen er 6,5 millioner, og N.K.S. sitt forskningsfond sentralt bidrar med 1 million. Kandidatene er godkjent via fagfellevurdering og i etterkant av Sentralstyret i N.K.S. Forskningsarbeidet startet i 2021, og i 2022 ble det bevilget ytterliggere 300 000 til Marit Sandbergs forskning slik at hun kunne få tilgang til mer bakgrunnsmateriale og dermed forske på data fram til 2023.

Anabel Eide Ohldieck, overlege ved Haukeland Universitetssykehus og spesialist i indremedisin (T.V) og Marit Guldbrandsen Sandberg, lege ved Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssykehus, og PhD-stipendiat ved UiB under Kvinnefestivalen i år.

Under Kvinnefestivalen i mars 2023 hadde vi besøk av Anabel Eide Ohldieck og Marit Sandberg på Kvinnehelsehuset. De holdt lunchforedrag om forskning og kvinnehelse, og deltok i samtale rundt tema etterpå. Vi vet at det er store mangler på kvinneforskning generelt, og hjerteforskning på kvinner spesielt, så vi ser frem til å følge forskningen og resultatene videre.