Vi sitter i styringsgruppen til Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner ved UiB, i tillegg til å finansiere tre forskningsstillinger ved senteret. Senteret ledes av professor og overlege Eva Gerdts. Forskning på hjertesykdom hos kvinner er svært viktig all den tid det er den største dødsårsak hos kvinner og fordi forskning på hjertesykdom historisk sett er gjort på 35 år gamle menn. Kvinner blir derfor feildiagnostisert og feilmedisinert på grunn av manglende kompetanse innen helsevesenet. Bergen sanitetsforening er den største enkeltbidragsyter inn i forskningsarbeidet som gjennomføres på Senteret fra 2020-2023.

Stillingene som finansieres av oss er to phd-stillinger og en post-doc-stilling. Bergen sanitetsforening sin andel av finansieringen er 6,5 millioner, og N.K.S. sitt forskningsfond sentralt bidrar med 1 million. Kandidatene er godkjent via fagfellevurdering og i etterkant av Sentralstyret i N.K.S. Forskningsarbeidet startet i 2021, og i 2022 ble det bevilget ytterliggere 300 000 til Marit Sandbergs forskning slik at hun kunne få tilgang til mer bakgrunnsmateriale og dermed forske på data fram til 2020 . Vi vet at det er store mangler på kvinneforskning generelt, og hjerteforskning på kvinner spesielt, så vi ser frem til å følge forskningen og resultatene videre. Marit Sandberg holdt innledning på regionsamlingen til N.K.S. i september, hvor 130 tilhørere i salen lot seg imponere over arbeidet hennes.