Ta din seksualitet tilbake – arrangement for voldsutsatte kvinner og helsepersonell/frivillige

Mange kvinner som har opplevd seksuelle overgrep strever med ettervirkninger knyttet til seksualitet og nærhet til partner. Det finnes tilbud FOR å behandle traumene, men et tilbud med fokus på å reetablere seksualiteten mangler 

Siden 2019 har Beate Alstad og Malin Wästlund hatt 12 fulltegnede kurs med kvinner som har opplevd seksuelle krenkelser og overgrep, hvor målet har vært å gjenerobre seksualiteten.  Den 4. april kommer Beate, Malin og en av kvinnene som har deltatt på kurset til Bergen for å dele sine erfaringer.  Begge arrangmentene er gratis.

Lukket arrangement for voldsutsatte kvinner  

  1. april 2024 fra kl. 16.00 – 17.30 

 

Åpent møte for helsepersonell og frivillige knyttet til samme tema. 

  1. april 2024 kl. 18.00 – 21.00 

 

Ansvarlige for programmet: 

Malin Wästlund

Spesialfysioterapeut/Kunst- og uttrykksterapeut/ Sensorimotorisk psykoterapeut. Malin har jobbet snart 30 år innen spesialisthelsetjenesten, i hovedsak med traumebehandling, og er medforfatter til boka Mindfulness og Medfølelse – en vei til vekst etter traumer. 

 

Beate Alstad

Spesialist i sexologisk rådgivning (NACS)/ Klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie / Familieterapeut /Sykepleiefaglig veileder/Veileder i sexologisk rådgivning.  Beate har jobbet 35 år innen spesialisthelsetjenesten. Hun underviser både faggrupper og pasienter i klinikken, veileder andre behandlere, holder foredrag, skriver artikler innen fagfeltet, og har et brennende engasjement for fremme seksuell helse- spesielt for de som har vært utsatt for seksuell vold. Beate har mottatt flere priser for sitt arbeid med å fremme seksuell helse. 

 

Anita Kristine Lindeboom

Deltaker på tidligere gruppekurs hos Malin og Beate for ett par år siden.  

«Reisen er ikke over, men det handler ikke lengre om å bare overleve».