Motherhood høst 2023

Motherhood er et refleksjonsprogram for innvandrerkvinner som oppdrar barn i Norge. Motherhood er en lukket gruppe som rekrutterer deltakere i starten av semesterne. Du kan lese mer om programmet her.