Kvinner i fokus: Avbrutt – fortellinger om abort

Kvinner i fokus i november sette temaet abort i fokus. Dette er et kvinnehelse tema som angår mange kvinner. I vårt land har vi rett til selvbestemt abort. Vi vet også at mange svangerskap blir avbrutt av spontanaborter. Likevel er temaet abort, noe vi i liten grad snakker om. Hvorfor det?

June Holm savnet kunnskap og en bok med kvinners erfaringer om abort, da hun i 2019 selv stod i valgsituasjonen. Hun var ikke forberedt på alle følelsene og ambivalensen hun kjente på. Det var da hun fikk bokidéen, og tittelen «Avbrutt» kom umiddelbart til henne.

June Holm har i høst debutert som forfatter, og boken «Avbrutt -Fortellinger om abort», har hun skrevet sammen med Vilde Bratland Hansen. Vi har gjort et intervju med June Holm: Kampen mot tabuene.

Vi er så glad for at June tar turen til Bergen og vil delta på vårt Kvinner i fokus! June vil presentere boken og det blir også en samtale med June og jordmor og helsesykepleier Benedicte Remme fra stiftelsen Amathea.

Arrangementet er GRATIS og åpent for ALLE! ❣️

Vi har heis og er universelt utformet.

Arrangementet er i samarbeid med stiftelsen Amathea.