Kor og konsert

Dag: Tirsdager, fra og med 22. august 2023

Sted: KODE Permanenten

Tid: 11.00-13.00

Velkommen til blandet kor. Vi øver i Festsalen på Permanenten. Sangene som synges bestemmes av dirigent og kormedlemmer sammen. Vi tar imot flere sangere, enten du har demenssykdom, er venn eller pårørende til en som synger i koret eller å vil synge i koret som frivillig.

I vår hadde vi besøk av Karoline Krüger på kor-øvelse. I vår hadde vi besøk av Karoline Krüger på kor-øvelse.