Forskning på eggstokkreft

Karen forsker på livskvalitet hos pasienter med eggstokkreft.

Hovedveileder for hennes prosjekt er professorer Line Bjørge. Line forteller at Karens forskning er en del av en større prosjektplan hvor vi ønsker å beskrive kvinners erfaringer når de gjennomgår behandling og oppfølging for kreft i eggstokkene, samt erverve oss en bedre forståelse av kvinnenes perspektiv for å kunne etablere en psykososial intervensjon som vil bedre kvinnenes livskvalitet underveis i sykdomsforløpet.

Bergen sanitetsforening har sponset Karens doktorgradsforløp med 2.5 millioner i forskningsmidler.

Hvorfor er det så viktig å forske på kvinnehelse?

Eggstokkreft er en typisk kvinnesykdom – og få kreftsykdommer er beheftet med så omfattende kirurgiske prosedyrer. Livskvalitetene forringes gjennom en forkortet levetid, redusert selvbestemmelse, nedsatt fysisk funksjon og usikkerhet om hvor lenge de vil leve.

Vi arbeider tverrfaglig, i forskningsgrupper knyttet til Klinisk Institutt 2 og Senter for vitenskapsteori ved Universitetet i Bergen, Fakultet for helsefag, VID vitenskapelige høyskole, Bergen og CEMIR, NTNU, Trondheim er involvert.

Prosjektet er knyttet både til Centre for Cancer Biomarkers CCBIO ved Universitet i Bergen hvor både Line og Roger er partnere og Seksjon for gynekologisk kreft, Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssykehus hvor Line er seksjonsoverlege. CCBIO har gitt oss en unik mulighet til etablere nye samarbeidsrelasjoner sier Line og viser spesifikt til sin egen interaksjon med  Roger.

Vi kan kombinere biologi og klinikk mot mer myke markører – som vi håper kan danne basis for videre forskning. Vi håper at prosjektoppsettet som vi har generert for Karen sitt PhD prosjekt kan brukes til å genere sykdomsspesifikke data også for andre kreftsykdommer som rammer både kvinner og menn.