Ett år etter Kvinnehelse NOU’en – Hva nå?

Kvinnehelseutvalgets offentlige utredning (NOU) ble overlevert Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol 2. mars 2023. Nå har det gått et år – hva har skjedd?
Vi har invitert generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening, Malin Stensønes, for å gi oss en status og hvilke krav N.K.S stiller til oppfølging av NOU’en.
Christine B. Meyer som ledet Kvinnehelseutvalget, er i dag byrådsleder i Bergen kommune. Vi har invitert Meyer til å dele byrådet visjoner og planer for kvinnehelse.
Charlotte Spurkeland, som er byråd for barnevern, sosiale tjenester og mangfold, deltar også i den påfølgende samtalen.
Sett av datoen – mer informasjon kommer!
Gratis og åpent for alle!
Arrangementet er en del av Kvinnefestivalen i Bergen.