Boklansering med Inga Marte Thorkildsen 

Sammen med organisasjonen Aldri Alene, har vi gleden av å kunne invitere til boklansering av Inga Marte Thorkildsen sin siste bok “DET VI SÅ, VAR ET SVIK MOT BARNA – En ny retning for velferdsstaten” Velkommen til en kveld spekket med engasjement, innsikt og til ettertanke.

Kvelden vil innledes med et bokbad, hvor Marco Elsafadi skal intervjue Inga Marte om boken. Deretter vil Inga Marte intervjue overlevere, fagpersoner og ledere, med utgangspunkt i bokens temaer. Fokuset vil være på barndomstrauemer som et folkehelseproblem, og behovet for systemendring.

Arrangementet er gratis og åpent for alle! Alle aldre og alle kjønn er velkommen! Spre gjerne ordet og inviter venner og interesserte til denne viktige kvelden! 

Det blir mulig å kjøpe boken og få den signert etter boklanseringen. 

Inga Marte Thorkildsen er tidligere barneminister og politiker med et sterkt engasjement for barns rettigheter. Nå er hun aktuell med sin nye bok, hvor hun viser hvordan vi som samfunn svikter barn og i verste fall utsetter dem for fare. Og like viktig: Hun viser hva vi kan gjøre med det.  

Basert på lang politisk og faglig erfaring med tematikken, i tillegg til sin mangeårige erfaring som pårørende til flere mennesker uten egen familie til å støtte seg, tar hun til orde for en ny retning for velferdsstaten. Vi må ta inn over oss kunnskapen vi har om barndommens betydning, sier hun, og vi må forstå hvorfor trygge relasjoner er så viktig. Hun peker på at barndomstraumer ligger til grunn for en rekke samfunnsproblemer, og koster enorme summer. – Så hvorfor snakker vi så lite om det?   

Vi er glad for å bidra til å sette disse viktige temaene på agendaen, sammen med Aldri Alene, en frivillig organisasjon, som er opprettet for å støtte voldsutsatte kvinner, deres barn og pårørende i tiden etter samlivsbrudd. Vi gleder oss til torsdag! Dette blir en engasjerende og inspirerende kveld med mange ulike stemmer.  

Etter bokbadet med Marco, vil Inga Marte snakke med tre overlevere om hva vold og omsorgssvikt gjør med mennesker, og hvorfor systemene må endres. En av dem, en ung mann som er intervjuet i Inga Marte sin bok, har erfart at traumer ofte blir oversett i hjelpeapparatet og at det gjør hjelpen mindre effektiv. En annen, Veronica Bratseth fra Aldri Alene, vil forklare hvorfor systemsvikt kan oppleves som ny vold, og vise hvorfor det trengs bedre kunnskap og innsikt i alle systemer som møter barn og foreldre.  

Fagfolk vil bidra til å belyse behovene for endring fra sine ståsteder:  

P.t er følgende bekreftet; sosionom og barnevernsarbeider Anne-Brit Sveine og lærer Bjørn Andersen. De har erfart hvor avgjørende det er å få tid og rom til å bygge trygge relasjoner for å kunne gi god hjelp eller bidra til læring. Lærer Bjørn er intervjuet i boka, i kapitlet hvor Ytre Arna Skule er hovedcase. Han sier at endringene på skolen hans har forandret ham, “ikke bare som lærer, men som pappa og som menneske”. 

Til slutt blir det noen korte samtaler med ledere i kommunen, fordi “det står og faller på ledelsen”, som siste kapittel i Inga Marte sin bok heter.   

VELKOMMEN!