Åpen leseopplevelse

Dag: Fredager, fra og med 18. august 2023

Tid: 11.00-13.00

Omtale: Vi leser korte noveller og dikt høyt og har åpne samtaler om det tekstene setter i gang av tanker, følelser og assosiasjoner. Du trenger ikke lese selv, og det er valgfritt i hvilken grad du ønsker å delta i samtalene rundt det vi har lest.