Likestilling handler om kvinnehelse

Vi i Bergen Sanitetsforening jobber for å bedre kvinners helse og livsvilkår. Vi i Bergen Sanitetsforening jobber for å bedre kvinners huhhjsh hsuhushu shsu hsu hs hs ushu sh uhs us ush us ush us hsu sushsu hsu shush hus shus su shu shu hua auhuag tfetf

Sted: Onsdag 23 nov kl 18:00
Sted: Kvinnehelsehuset
Varighet: 2 timer
Arrangementet er gratis og er for alle

Har du spørsmål til arrangementet?
Ta kontakt med Navn Navnesen til: 22334444
eller på e-post