Gå med oss i 8. mars-toget!

8. mars Bergen sanitetsforening

Kvinnedagen er en kampdag òg festdag, vi feirer oppnådde seire og stiller solidarisk bak paroler og går sammen i tog for de mange viktige sakene som gjenstår. Bergen sanitetsforening stiller også i år med parolen Kvinnehelse – Vi krever satsing nå! Vi håper du vil gå sammen med oss. Kom på Torgalmenningen og finn oss. Vår parole er hovedparolen for temaet kvinnehelse.   I Bergen er det en stolt tradisjon at vi har ett, inkluderende 8. mars tog, med en bred vifte av paroler som dekker lokale, nasjonale og globale tema. Internasjonal solidaritet står sterkt.  

Informasjon om markering av Kvinnedagen på Torgalmenningen:  Arrangementet begynner på Torgalmenningen kl 17.00, hvor det er appeller, før vi går i samlet flokk i tog, til Scandic Bergen City, hvor alle er invitert til innearraangementet i regi av 8.mars initiativet.