#sjekkdeg på Kvinnehelsedagene!

Neste uke ser vi frem til aller første gjennomføring av Kvinnehelsedagene i samarbeid med Kreftforeningen, Stiftelsen Amathea, EMPO - flerkulturelt kultursenter og Papillon.

Kvinnehelsedagene går av stabelen over tre kvelder; 22 og 24 november samt 1.desember. De tre kveldene har fokus på seksuell helse, prevensjon og innsetting av spiral og P-stav og informasjon om forebygging av kreft.

Vi får først besøk av Hilde Kleppestø fra Kreftforeningen, og Kathy Ainul Møen som er spesialist i allmennmedisin ved Alrek Legesenter. De vil ha fokus på forebygging av livmorshalskreft, og Kathy vil ta gratis celleprøver 1.desember.

 

hilde

Hilde, vil du fortelle litt om Kreftforeningens arbeid med forebygging av livmorshalskreft?
Vi har gjennom mange år jobbet for at flere kvinner skal sjekke livmorhalsen jevnlig, og i 2015 startet #sjekkdeg-kampanjen. #sjekkdeg ble startet i 2015 av journalisten Thea Steen, etter at hun selv fikk livmorhalskreft. Sammen med Kreftforeningen og Det Nye gjorde Thea en enorm innsats for at andre kvinner ikke skulle oppleve det samme som henne.

Målet med #sjekkdeg-kampanjen er å få flere kvinner med i Livmorhalsprogrammet. Antall kvinner som tar livmorhalsprøve har økt siden kampanjen startet i 2015, og mange har unngått å få livmorhalskreft. Dette viser at innsatsen nytter, men årets kampanje er viktigere enn noen gang. Før pandemien deltok 7 av 10 kvinner i Livmorhalsprogrammet. Ifølge et grovt estimat fra Kreftregisteret var det rundt 55 000 færre enn forventet som tok livmorhalsprøve i 2020.

Kampanjen har skapt stort engasjement hvert eneste år. Kjente profiler har brukt sine plattformer for å oppfordre andre kvinner til å ta en livmorhalsprøve, magasiner har dedikert utgaver til temaet, og mange aktører har spredt budskapet #sjekkdeg på ulike måter. Flere legesentre og sykehus har også bidratt med egne sjekkedager med livmorhalsprøver for kvinner.

På Kvinnehelsedagene skal jeg sammen med lege og forsker Kathy Møen informere om Livmorhalsprogrammet – og hvorfor det er så viktig at alle kvinner følger dette programmet. 

#sjekkdeg-kampanjens budskap er veldig enkelt: Når innkallingen kommer i posten din så ring fastlegen, ta livmorhalsprøven, unngå livmorhalskreft. Og finn mer info på våre nettsider: https://kreftforeningen.no/forebygging/screening-og-masseundersokelser/livmorhalsprogrammet/sporsmal-og-svar-om-livmorhalsprove-og-hpv/

Kathy stor web

Kathy Ainul Møen er faglig leder/Spesialist i allmennmedisin, Alrek legesenter. Hun er også førsteamanuensis og medlem i faggruppe for allmennmedisin ved Universitetet i Bergen. Kathy er også tilgjengelig for gratis celleprøve under kvinnehelsedagene.

Er det noen grupper dere spesielt vil ha tak i på kvinnehelsedagene?
"Kvinner med innvandrerbakgrunn, uansett hvor de kommer fra, har lavere oppmøte til livmorhalsscreening. Det er mange barrierer, men vår jobb som fastleger er først og fremst informere kvinner om et slikt tilbud finnes i Norge og å informere om hva det betyr å ta "celleprøve", hvorfor er det lurt å ta den, selv om man har kun én partner og ikke har blødning som symptom på at noe er galt" forteller Kathy. 


Hvorfor er det viktig å ta celleprøve?
Det er viktig å ta celleprøve for å oppdage kreftceller i tidligere stadier, før de utvikler seg til kreft. Ved å ta celleprøve kan man forhindre å få livmorhalskreft. Det nytter ikke å bare ta celleprøve, de som tar prøven bør ta ansvar og sende kopi av svaret til fastlegen som kan følge opp kvinnen eller om det er gynekolog, kan gynekolog selv informere kvinnen om hva svaret innebærer. Resultatet er i de fleste tilfellene normalt, men om det er celleforandringer, er det fastlege som følger opp kvinnen.

Kathy vil delta på Kvinnehelsedagene 1.desember for å ta gratis celleprøver. Kvinnehelsedagene gjennomføres på forskjellige språk med kvinnelige tolker og helsepersonell. Du kan lese mer om arrangementet her: https://www.facebook.com/events/3069781156644372/

Hold deg oppdatert

Motta informasjon og nyheter fra oss i Bergen N.K.S. Legg inn din e-post adresse under: