Senter for forskning på kvinnehjertet

Neste uke ser vi frem til paneldebatt den lave kvinneandelen i akademia. Debatten ledes av Helga Midtbø. Deltakere er rektor ved UiB Margreth Hagen, leder av rådet for hjertefondet Nina Øyen, og professor Eva Gerdts.

I forkant har Bergen sanitetsforening besøkt Senter for forskning på Kvinnehjertet. Vi ville lære mer om forskningen disse dyktig kvinnene gjør. 

Image
Vi besøker både overlege Danielsens hus og laboratoriebygget på Haukeland sykehus for å lære mer om datainnsamling og analyse av kvinnehjertet.

annabel og arleen

I overlege Danielsens hus på Årstad møter vi Arleen og Annabel. De forteller at på FHU (Forskningsenhet for Helseundersøkelser) undersøkes frivillige studiepasienter med ultralyd av hjertet, blodtrykksmåling og blodprøver. For tiden gjennomføres flere studier på FHU som er tilknyttet senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner.

Kan dere fortelle litt om IDA studien og hva den går ut på?

IDA studien er en blodtrykkstudie i samarbeid med forskningsgrupper ved universitetssykehusene i Oslo, Trondheim og Tromsø. Her i Bergen skal vi blant annet undersøke hvordan det høye blodtrykket påvirker hjertet ulikt hos kvinner og menn.

 

Hva skjer her på laboratoriebygget?

Vi møtes Ester i heisen. Hun forteller at senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner ligger her på lab bygget. Der har senteret kontorer, møterom og laboratorium for analyse av hjerteultralyd bilder.

Eva og Ester

Hvorfor tas det ultralyd av hjertet?
Ultralyd av hjertet er et viktig arbeidsverktøy for hjerteleger og når vi forsker på hjertesykdom. Ved hjerteultralyd får vi oversikt over hjertets struktur og funksjon. Vi kan se både forstadier til hjertesykdom og manifest hjertesykdom ved ultralyd. Undersøkelsen er ufarlig og kan utføres i løpet av relativt kort tid.

IMG 0588.00 00 13 19.Still003

Du nevnte at dere ser mye på tall på pc, hva dreier det seg om?
Etter at vi har samlet inn forskningsdata (slik som du så på FHU) og eventuelt analysert hjerteultralyd bilder (slik som du så på labbygget) så består den videre forskningen i å analysere og publisere de dataene som vi har samlet inn. Det vil si at vi gjør statistiske analyser (matematiske utregninger) og skriver artikler. En del av jobben består i holde seg faglig oppdatert og lese nye forskningsartikler.

 

Ester, kan du fortelle litt mer og gi meg link til artikkelen din som fikk stor dekning?
Vi fikk publisert en artikkel i European Journal of Preventive Cardiology den 17.05. Studien har fått stor internasjonal oppmerksomhet og blitt plukket opp av >30 internasjonale medier, inkludert The Times, Daily Mail, Medical News today og Reuters , artikkelen finner du her: https://www.thetimes.co.uk/article/slightly-high-blood-pressure-a-danger-sign-for-women-n0qwg67r7


10.11.21 Deltar senter for forskning på kvinnehjerte sammen med Nina og Margery i paneldebatt om den lave andelen kvinner i akademia. Ta en titt på arrangementet her:

Hold deg oppdatert

Motta informasjon og nyheter fra oss i Bergen N.K.S. Legg inn din e-post adresse under: