Samarbeidspartnere til Norges første Kvinnehelsehus: Yoga med Imelda