Samarbeidspartnere til Norges første Kvinnehelsehus: Kurs i Livsstyrketrening