RO/URO ved 14 skoler i høst

RO/URO kommer i gang igjen for fullt over ferien, selvsagt i henhold til korona retningslinjene.

 Så langt har hele 14 skoler ønsket å ha RO/URO prosjektet i høst. På grunn av økt etterspørsel og bare èn Marthe Valle, har styret har vedtatt å engasjere en musikkterapeut til som jobber sammen med henne. Videre ønsker sanitetsforening også å følge opp skolene i Bergen og Askøy.
 
Veien videre
Målet er å gå regionalt og helst nasjonalt med RO/URO prosjektet. Vi fikk god skår på søknad til Stiftelsen Dam om å ta tiltaket nasjonalt, men nådde ikke helt opp. Vi søker igjen til høsten.
 
Vi ser frem til et spennende høstsemester!
Image