Mamma Mia - et unikt og gratis nettprogram til alle gravide og nybakte mødre

Mamma Mia er et kunnskapsbasert program laget for å fremme trivsel og helse i tiden før og etter fødselen.

For mange førstegangsfødende vil det å bli mamma være en tid hvor følelsene blir satt i sving mer enn vanlig. Det er også en tid hvor en ofte har mange spørsmål en ellers ikke har tenkt over før, og er usikker på hvem som kan svare på disse. 

Mamma Mia er et selvhjelpsprogram, basert på kunnskap for å fremme trivsel og helse i tiden før og etter fødsel. Målet er at du skal føle deg trygg, trives i den nye rollen – både når du er gravid, og etter babyen ankommer verden.

Selv det heter ”lykkelige omstendigheter” er ikke det å være gravid alltid en dans på roser. Kroppen forandrer seg, mange forskjellige hormoner er i sving og naturen tar på en måte over. Derfor lærer du også å takle negative tanker og følelser som kan komme.

Norske Kvinners Sanitetsforening har finansiert utviklingen av Mamma Mia og målet er at programmet skal bli tilgjengelig for alle som venter barn.

Gå til det web-baserte selvhjelpsprogrammet Mamma Mia.

Slik er programmet bygget opp

Mamma Mia bygger på forskning innen psykologi, graviditet og barneoppdragelse og på Personlig forandringspsykologi (Personal Change Psychology). Alle komponentene og teknikkene i Mamma Mia har dokumentert god effekt.

Du melder deg på ved å oppgi e-postadresse. Programmet vil deretter kontakte deg via e-post, hver gang en ny programdag er klar for deg. Du vil bruke ca. 10-15 minutter per gang.

Mamma Mia følger deg fra du er mellom uke 21 til 25 i svangerskapet og til babyen er 6 måneder gammel.

Mamma Mia har tre ulike «rom» som besøkes hver gang:

  • Barnerommet handler det om barnet i magen og hvordan dere helt fra starten kan bli kjent med den lille.
  • Foreldrerommet dreier det seg om parforholdet. Om hvordan dere kan styrke og støtte hverandre.
  • Mitt eget rom er det dine egne tanker og følelser som er i sentrum.
Kvalitetssikret og faglig forankret

Mamma Mia er basert på forskning og klinisk erfaring innen spedbarns helse og psykisk helse, og tilbyr kvalitetssikret informasjon som er faglig forankret. Tilbakemeldinger fra gravide og nybakte mødre har stått sentralt i utviklingen av programmet. Et av målene er å bidra til å hindre barseldepresjon.

Mamma Mia er laget av Changetech AS i samarbeid med Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP). Norske Kvinners Sanitetsforening har lisens til programmet og har gjennom flere år støttet utviklingen av programmet økonomisk med midler fra Scheiblers Stiftelse og egne fond.

Mor- og barnehelse har alltid vært viktig for Norske Kvinners Sanitetsforening. Derfor gir vi Mamma Mia helt gratis til alle gravide og nybakte mødre i Norge.

 

 

Image
Image
Trude Telnes
Trude TelnesStyremedlem og jordmor