Likestillings- og mangfoldsprisen til Anita Prante og Flerkulturell doula

Jordmor Anita Prante og prosjektet "Flerkulturell doula" mottar Bergen kommune sin pris for likestilling og mangfold 2021.

Bergen kommune skriver på sine sider at årets prisvinnere legger til rette for at sårbare innvandrerkvinner får mer tilpassede helsetjenester, veiledning og oppfølging under graviditet, fødsel og barselstiden.

Byråd for kultur, mangfold og likestilling, Eline Haakestad, delte ut prisen under en markering på Hovedbiblioteket fredag. Prante og “Flerkulturell doula” mottar et kunstverk og penger til en total verdi av 50 000 kroner.

- Ved å tildele dem Likestillings- og mangfoldsprisen, vil Bergen kommune vise at de anerkjenner “Flerkulturell doula” som en viktig tjeneste. Bergen kommune ønsker å trekke frem prosjektet som et forbilde for andre kommuner i landet, skriver juryen i sin begrunnelse.

3
 
Juryen har bestått av Charlotte Myrbråten, Oddny Miljeteig, Amina Amin og Vasan Singaravel. Hele juryens begrunnelse kan du lese her: https://www.bergen.kommune.no/api/rest/filer/V377435

 

De flerkulturelle doulaene er utdannet i regi av Norske kvinners sanitetsforening og koordineres i Bergen av jordmor Anita Prante ved Kvinneklinikken. Generalsekretær Grethe Herlofsson var tilstede under prisutdelingen. 

 

Vi heier på Anita som har mange jern i ilden, både med flerkulturell doula og opplysningsarbeid med menopausebyanita.com. Vi er også superstolte av doulakvinnene som gjør et utrolig viktig arbeid. 

Hold deg oppdatert

Motta informasjon og nyheter fra oss i Bergen N.K.S. Legg inn din e-post adresse under: